Vi er allerede inde i 2017

Frederiksberg Erhverv arbejder på at etablere og udvikle en række tilbagevendende sæsoner/kampagner fordelt over året med hver deres tema. Formålet er, at markedsføre Frederiksberg som en levende handelsby året rundt.

Nye sommeraktiviteter
Vi har længe arbejdet med planlægningen af Frederiks JUL, som løber af stabelen inden længe, og vi har allerede påbegyndt forberedelsen af et nyt sommertiltag. Det kalder vi “Sidegadeprojektet”, og det handler om i løbet af sommermånederne at skabe en række aktiviteter i sidegaderne til de store handelsstrøg. Vi har ladet os inspirere bl.a. af butikkerne på Værnedamsvej, som har afholdt flere såkaldte Street-food-markeder.

Med disse nye sidegadeaktiviteter vil vi tiltrække flere gæster og besøgende udefra til Frederiksberg i sommerperioden, hvor butiksomsætningen typisk falder på grund af danskernes ferie.

Forårsaktiviteter videreudvikles
Inden vi når sommeren og de nye aktiviteter i sidegaderne, afvikler foreningen i samarbejde med kommunen de årlige Frederiksberg Dagene. Også her har vi løbende blevet udviklet med nye og flere aktiviteter, og det vil foreningen fortsat gøre. Vores fokus ligger på at få Frederiksberg Dagene til at gøre en større forskel for detailhandlen, og et område, der særligt har vores opmærksomhed er derfor markedsføring af de aktiviteter, der finder sted i gaderne.