Virksomhederne betaler for kulturen på Frederiksberg

I Frederiksberg Bladet lige før sommerferien gik jeg ud med en kritik af bl.a. kommunens erhvervsråd. Kritikken kan læses i sin fulde længde her.

Den kritik affødte en kommentar fra borgmester Jørgen Glenthøj om, at han ikke kunne genkende kritikken. Han nævnte, at han gerne lytter til Frederiksberg Erhverv, og at erhvervsforeningen i øvrigt allerede modtager et betydeligt tilskud.

Det med tilskuddet til erhvervsforeningen kan vi nu ikke helt genkende, idet erhvervsforeningen ikke modtager noget som helst tilskud til foreningens drift.

På den baggrund er borgmesterens formulering uheldig og bidrager kun yderligere til den administrative og politiske inerti (træghed), der i mange år har kompliceret samarbejdet med erhvervsforeningen.

De penge fra kommunen, som går til Frederiksberg Erhverv, er fastlagt i en samarbejdsaftale. Ifølge aftalen  løser Frederiksberg Erhverv flere kulturelle eventopgaver. Det drejer sig bl.a. om de velbesøgte FRBdage i juni. Her står erhvervsforeningen for planlægning og afvikling af gadearrangementer i følgende gader: Peter Bangs Vej, Værnedamsvej, H.C. Ørstedsvej og Henrik Steffensens Vej samt andre aktiviteter rundt omkring i kommunen. Der er tale om en byfest, hvor mange tusinde borgere og besøgende udefra deltager. Denne fælles byfest for hele Frederiksberg er vi, altså kommunen og erhvervsforeningen, fælles om at finansiere for de aktiviteter, som foregår i de nævnte gader. Borgmesteren kalder så kommunens bidrag for et ”tilskud” til erhvervsforeningen.

Nuvel, der er tale om et fælles projekt. Så må det jo betyde, at bidrag fra erhvervsforeningen og bidrag fra butikkerne i de nævnte gader – og ikke mindst de mange frivillige timer – også er en slags tilskud til det fælles byfestprojekt. På samme måde som kommunen yder et ”tilskud”, gør erhvervsforeningen det også.  Og uden ”tilskud” fra begge parter ingen FRBdage. Det samme princip gælder i øvrigt også andre kulturelle event aktiviteter på Frederiksberg både Julemarked/Frederiks Jul og julebelysning.

Og er der så i øvrigt tale om et betydeligt ”tilskud” til erhvervsforeningen til de kulturelle aktiviteter? Ja, ser vi på hvad Frederiksberg kommune bruger på kultur pr. borger sammenlignet med andre kommuner, ligger Frederiksberg i den lave ende. Se indlægget herom i samme nyhedsbrev ”Frederiksberg ligger i den lave ende med hensyn kulturstøtten”. Når det er muligt for Frederiksberg at ligge i den lave ende af skalaen og samtidig afvikle en omfattende byfest som FRBdagene, skyldes det i høj grad virksomhedernes egne ”tilskud” til festen.

Og virksomhedernes tilskud til festen stopper i øvrigt ikke her. Igennem den særlige dækningsafgift indhenter kommunen et ”tilskud” fra virksomhederne på mere end 30 mio. kr. alene i år. Dertil kommer skat af overskud i virksomheder og af medarbejderlønninger m.m.

Derfor taler vi da også gerne tilskud til erhvervsforeningen med borgmesteren – nu, hvor han har bragt emnet på banen. Der er nok at tage af. Og Storm P. ville nok beskrive det som at fodre hunden med dens egen hale.

 

Med venlig hilsen

Formand Christian Jensen