Arbejdsmarkedsafdelingen økonomi

Arbejdsmarkedsafdelingen                                                                                                      

Frederiksberg Kommune

Att. Arbejdsmarkedschef Johnny Madsen

Frederiksberg den 25. august 2022

Vedr. budget, økonomi og fremtidige aktiviteter for arbejdsmarkedsafdelingen, herunder Center for Erhverv

Frederiksberg Erhverv repræsenterer det lokale erhvervsliv over for kommunen. Vi er optaget af kommunens økonomi og i den forbindelse vil vi naturligvis tilbyde at bidrage med indsigt og viden på erhvervsområdet samt fremsætte forslag som kan forbedre kommunens økonomi og afværge unødvendige skatter og afgifter til skade for det lokale erhvervsklima.

Til brug for dette arbejde ønsker vi en uddybning af følgende forhold:

  1. Hvilke konkrete besparelser og besparelsesforslag er der blevet fremlagt i forbindelse med udarbejdelsen af det kommunale budget for 2023.
  • Indsigt i den samlede økonomi og aktiviteter for Center for Erhverv
  • Redegørelse for økonomi og aktiviteter i regi af Arbejdsmarkedsafdelingen som ikke omfatter aktiviteter der er relateret til selve jobformidlingen. Her tænkes på aktiviteter som har karakter af erhvervsservice aktiviteter som hjælp til digitalisering, bæredygtighed etc.  
  • Indsigt i den samlede økonomi og aktiviteter for F86 og Unika kursuscener, herunder en beskrivelse af hvordan aktiviteterne her understøtter jobformidlingen. Der ønskes en særlig beskrivelse af hvordan jobsøgende finder vej til F86/unika kursuscenter og hvordan deres relation til F86 påvirker deres status som jobsøgende og hvordan de registreres i forskellige statistikker for jobsøgende, under uddannelse eller anden form for kategori under arbejdsmarkedsafdelingen.
  • Vi ønsker en redegørelse for Arbejdsmarkedsafdelingens brug af eksterne leverandører, lokale partnerskaber, her f.eks. Kursustrappen og Frederiksberg Erhverv.

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand