Budget 2023 dagsorden til erhvervsrådet

Frederiksberg Erhvervsråd

Frederiksberg Kommune

Formand Lone Loklindt

Frederiksberg den 25. august 2022

Frederiksberg Erhverv foreslår, at der igangsættes en mere erhvervsrettet og målrettet indsats for erhvervsrådets arbejde. Ved det første møde i erhvervsrådet foreslog Frederiksberg Erhverv, at erhvervsrådet skulle arbejde mere fokuseret med forbedringer af det lokale erhvervsklima. Det bør være erhvervsrådet fornemmeste opgave og have absolut første prioritet. Vi savner desværre målrettede initiativer fra forvaltningen på dette område og vi vil derfor foreslå, at forvaltningen på det kommende møde fremlægger en plan for forbedringer af det lokale erhvervsklima.

Det kommunale budget 2023

I forbindelse med udarbejdelsen af det kommunale budget for 2023 vil vi anmode om at hele arbejdsmarkedsområdets økonomi bliver gennemgået på næste erhvervsrådsmøde, således at erhvervsrådet kan komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen.  Det er vores opfattelse af Erhvervslivet skal have lejlighed til at fremsætte forslag til budgettet for arbejdsmarkedsområdet, herunder center for erhverv.

Frederiksberg Erhverv har i en særskilt henvendelse til arbejdsmarkedschef Johnny Madsen bedt om aktindsigt i en række centrale forhold, økonomi og aktiviteter for arbejdsmarkedsområdet. Henvendelse er vedlagt denne skrivelse. Den og denne henvendelse fra FRB Erhverv beder vi om, bliver sendt til alle erhvervsrådets medlemmer.

Ved gennemgangen på næste møde i erhvervsrådet skal vi anmode om, at forvaltningen fremlægger forslag til besparelse for arbejdsmarkedsområdet, herunder center for Erhverv. Vi foreslår tre besparelsesforslag med besparelser på 10, 20 og 30 mill. kr. Der bør i fremlæggelsen af forslagene indarbejdes løsninger med vægt på udlicitering af f.eks. aktiviteter som f.eks. foregår i regi af F86/Unika kursuscenter, samarbejde/partnerskabsaftaler med lokale institutioner, som f.eks. kursustrappen m.fl., og foreninger, her Frederiksberg Erhverv m.fl.

Beskatning af det lokale erhvervsliv

Vi foreslår, at erhvervsrådet tager særskilt stilling til forslaget om gebyr for udeservering.

Vi skal i den forbindelse anmode forvaltningen om, at redegøre for hvor store indtægter kommunen forventer at få ved indførelsen af afgifter på udeservering. Forvaltningens materiale skal ligeledes gøre rede for de samlede indtægter fra den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften. I forbindelse hermed skal vi anmode om, at forvaltningen fremlægger forslag til at finansiere de forventede indtægter fra afgifter på udeservering med indtægterne fra dækningsafgiften.

På den måde undgår vi en betydelig forværring af det lokale erhvervsklima. Det er netop en af erhvervsrådet fornemmeste opgave at arbejde for forbedringer af det lokale erhvervsklima og derfor bør arbejdet tilrettelægges sådan, at erhvervsrådet kan effektuere dette.

Vi ser frem til at få ovennævnte sat på dagsordenen på det kommende møde i Erhvervsrådet.

Denne skrivelse er ligeledes sendt c.c. til kommunaldirektør Stig Henneberg og Arbejdsmarkedschef Johnny Madsen.

Christian Jensen

Frederiksberg Erhverv

Gl. Kongevej 163

1850 Frederiksberg C.

Tlf: 40 91 96 83