Erhvervsnyt – August nr 2– 2022

Det lokale erhvervsklima – Den kommunale økonomi og beskatning af de lokale erhvervsliv

Frederiksberg Erhverv har i en skrivelse til Arbejdsmarkedschef Johnny Madsen bedt om at redegøre for en række aktiviteter under arbejdsmarkedsområdet, herunder center for Erhverv. Der er særligt fokus på Jobcenter Frederiksberg – F86 – Afklaring og beskæftigelse, og Unika kursuscenter.

I forlængelse heraf har FRB Erhverv anmodet om at Erhvervsrådet for lejlighed til at drøfte arbejdsmarkedsområdet økonomi og budget, således at også det lokale erhvervsliv kan fremkomme med prioriteringer, besparelsesforslag m.m.

Vi har særligt anmodet forvaltningen om, at redegøre for hvor store indtægter kommunen forventer at få ved indførelsen af afgifter på udeservering. Forvaltningen skal ligeledes gøre rede for de samlede indtægter fra den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften. I forbindelse hermed har vi anmodet om, at forvaltningen fremlægger forslag til at finansiere de forventede indtægter fra afgifter på udeservering med indtægterne fra dækningsafgiften.

På den måde undgår vi en betydelig forværring af det lokale erhvervsklima. Det er netop erhvervsrådet fornemmeste opgave, at arbejde for forbedringer af det lokale erhvervsklima og derfor bør arbejdet tilrettelægges sådan, at erhvervsrådet kan effektuere dette.

Du finder FRB Erhvervs henvendelser her:

1: Budget 2023 dagsorden til erhvervsrådet

2: Arbejdsmarkedsafdelingen økonomi

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand

Frederiksberg Erhverv


Aktivitetsgrupper for erhvervsdrivende

Frederiksberg Erhverv har et nyt tiltag til dig som ønsker at møde ligesindede med fokus indenfor et bestemt erhvervsområde. Alle aktivitetsgrupper styres af en ansvarlig som har erfaring og arbejder med erhvervsområdet til hverdag.

Alle aktivitetsgruppe ansvarlige er en del af Frederiksberg Erhvervsnetværk.

Du har mulighed for at være medlem af en til flere aktivitetsgrupper efter behov og samtidig få mulighed for at deltage i Frederiksberg Erhvervsnetværk.

Mulighederne er mange og vi vil gerne invitere til første informationsmøde

fredag d. 2/9-2022 kl. 8:00 hos Kursustrappen.

Alle aktivitetsgruppe ansvarlige vil fortælle om deres hensigt og formål med egne grupper der måske vil hjælpe dig og din virksomhed i fremtiden.


Optimer din Facebook annoncering

Samme dag har vi inviteret Jakob Wolff som er ekspert indenfor markedsføring til at give dig 20 konkrete tips til at optimere af din Facebook annoncering i 2022.

Jakob har stor erfaring indenfor annoncering på de forskellige sociale media platforme. Denne gang vil han fortælle om Facebook men senere på året ser vi på

andre sociale media platforme og deres svagheder og styrker i forhold til din forretning kan skabe vækst.

Med Venlig Hilsen

Antonio Bibovski

Fredag d. 2/9-2022 kl. 8:00

Kong Georgs Vej 11

2000 Frederiksberg

Tlf. 33 25 77 25

info@frberhverv.dk