En aktiv bymidte fordrer handling

bymidteFrederiksberg Erhverv mener:
Detailhandlen i bymidterne i en række byer landet over oplever en tilbagegang i antal butikker. Det fremgår af en analyse, som Naturstyrelsen har gennemført i 10 udvalgte byer. Bymidterne landet over, herunder også handelsstrøgene på Frederiksberg er under stort pres fra internethandlen, storcentre uden for byen m.v.

Bymidter med detailhandel og et bredt udvalg af butikker er ikke længere nogen selvfølge. Det kræver en aktiv indsats og en lokal målsætning om, at der skal være et aktivt handelsliv i kommunen. Ønsker man en levende by, så kræver det en aktiv plan herfor.

Kommunen er en vigtig partner for en sådan plan og skal påtage sig et medansvar for den løbende fornyelse og udvikling af rammevilkårene for det lokale erhvervsliv, herunder detailhandlen. Kommunen har ansvaret for den fysiske planlægning, trafik, parkering, grønne områder og lokale bymiljøer er afgørende at tænke ind i den løbende udvikling af de lokale handelsområder.

Netop de aspekter af byudviklingen indgik i Frederiksberg Erhvervs forslag til fornyelsen af området omkring den nye skole, der kommer til at ligge på hjørnet af Grundtvigsvej og Henrik Steffensens Vej. Her peger vi bl.a. på at ændre funktionen for Henrik Steffensens Vej, så det bliver en mere sikker gade for de som færdes i området, herunder i særdeleshed beboerne og skolebørn.

Funktionsændringerne indebærer endvidere, at vejen bliver en slags rekreativ korridor mellem KU’s universitetshave og Bjørn Nørgaards skulptur og Gl. Kongevej, hvor der bl.a. dagligt kører turistbusser. Den rekreative korridor vil ligeledes være til gavn og glæde for de lokale beboere, skolebørn, handlende og turister.

Endelig indeholder vores forslag en sikring af langt flere parkeringspladser end de 60, som kommunen planlægger i den nye parkeringskælder. Skal man understøtte og udvikle den lokale detailhandel på Gl. Kongevej kræves der flere parkeringspladser. Det er netop her kommunens rolle som medansvarlig for en positiv erhvervsudvikling kommer ind. Det er byudvikling og fysisk planlægning, der understøtter detailhandlen i vores centrale handelsstrøg, her den nordlige ende af Gl. Kongevej.

Dette er langt fra blevet gennemført i kommunens nuværende plan. Det kommunale løsningsforslag, der arbejdes ud fra, betragter vi kun som første etape, og vi arbejder derfor videre med hovedideerne i vores forslag.

Formand Christian Jensen