Energikrisen og julebelysning

Til erhvervsdrivende på Frederiksberg

Dato: 14-10-2022

Kære erhvervsdrivende på Frederiksberg

Danmark og Europa er ramt af en alvorlig energikrise. De fleste danskere har oplevet, at priserne på energi er steget markant i år og risikoen for, at vi hen over vinteren kan opleve perioder med mangel på strøm og varme er reel.

Derfor har Regeringen, Danske Regioner og KL lavet en aftale om, at offentlige bygninger og institutioner skal reducere energiforbruget markant. Det er der bred opbakning til over hele landet fra kommunerne, som bl.a. har ansvaret for gadebelysning og en stor del af de offentlige bygninger.

På Frederiksberg står vi sammen, også om at få os igennem energikrisen. Derfor har Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Centret og Frederiksberg Erhverv drøftet julebelysningen, med henblik på at finde løsninger, der reducerer energiforbruget i kommunen og samtidig bevarer vores hyggelige handelsby og vores hjertevarme juletraditioner.

Vi vil alle gerne bidrage til, at der er mange glade julehandlende familier i gaderne, og man skal ikke være i tvivl om, at december er juletid på Frederiksberg. Derfor sætter vi også juleudsmykningen op i gaderne igen i år.

Men vi tager energisituationen alvorligt og vil agere ansvarligt i den kommende tid, og derfor er der aftalt følgende omkring julebelysningen på Frederiksberg:

  • Tændingsperioden for julebelysningen i handelsgaderne og kommunens juletræer vil i år være fra lørdag d. 26. november 2022 til fredag d. 6. januar 2023.
  • Julebelysningen og lyset i juletræerne begrænses, så det kun er tændt fra mørkets frembrud, der ligger mellem kl. 15 og 16 og frem til kl. 21.
  • Kommunens øvrige lysanlæg og effektbelysning i almindelige træer holdes slukket.
  • Frederiksberg Centret slukker den udendørs julebelysning og halverer den elektroniske juleudsmykning inde i centeret.
  • Frederiksberg Erhverv opfordrer forretninger og erhvervsliv til, at vindues- og julebelysning begrænses mest muligt udenfor butikkernes åbningstider.

Det er forventningen, at tiltagene vil halvere energiforbruget til julebelysning i år.

Vi håber på jeres forståelse i den aktuelle situation, og at I vil bakke op om tiltagene.

Hvis du vil have flere gode råd til at spare på energien, så kan du hente inspiration på Energistyrelsens ”Sparenergi.dk”.

Med venlig hilsen

Michael Vindfeldt

Borgmester

Lone Loklindt

Formand for Erhvervsrådet

Christian Jensen

Formand for Frederiksberg Erhverv

Thomas Thalbitzer

Center Manager i Frederiksberg Centret