Lokalt Erhvervsvenlighed – Frederiksberg

Det er ikke kun kommunens økonomi, der er blevet stadig dårligere – det går samme vej med erhvervsvenligheden.

DI har netop udsendt deres seneste Lokale erhvervsvenlighedsanalyse og Frederiksberg er nu nede på en 73. plads ud af 93 kommuner.

 Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2022 – DI   
 2022 
  
 Samlet placering73  
 Infrastruktur og Transport17  
 Arbejdskraft54  
 Uddannelse63  
 Sagsbehandling93  
 Grøn Udvikling54  
 Brug af private leverandører83  
 Digitale rammer38  
 Skatter, gebyrer og erhvervsarealer81  
 Information og dialog81  
     

Kommunalbestyrelsen står netop over for at skulle færdigbehandle kommunens budget som er ude af balance med omkring 150 mill kr.

En vigtig kilde til finansiering af kommunens økonomi er indtægter fra det lokale erhvervsliv. Og et dårligt lokalt erhvervsklima gavner på ingen måde den kommunale økonomi.


Det lokale erhvervsklima og erhvervsrådet

Ved det første møde i 2022 med det nye erhvervsråd anførte FRB Erhverv, at netop en målrettet indsats for at forbedre det lokale erhvervsklima på Frederiksberg, er en af hovedopgaverne for erhvervsrådet.

FRB Erhverv har netop måtte rykke forvaltningen for at vi kommer i gang med denne opgave.


Erhvervsklimaet og den kommunale økonomi

Det er jo tankevækkende, at det lokale erhvervsliv i DI’s erhvervsvenlighedsanalyse netop peger på, at det både halter med kommunens brug af private leverandører og at det samtidigt halter med arbejdskraft- og uddannelsesindsatsen.

Tankevækkende, fordi det tidligere flertal i kommunalbestyrelsen har opbygget et omfattende kommunalt kursus- og konferencecenter F86 på Finsensvej. Dette på trods af, at det ikke er en kommunal opgave at drive kursusvirksomhed i det omfang som det finder sted her på F86. Dertil kommer, at det ikke er en kommunal opgave at drive konferencevirksomhed. Det uanset om det er for kommunale institutioner og/eller private virksomheder.

I forbindelse med en gennemgang af det kommunale budget for 2023 har FRB Erhverv bedt forvaltningen om at gøre rede for følgende:

Vi ønsker det konkrete budget og regnskab for hele arbejdsmarkedsområdet og her særligt hver for sig, jobcenteret og F86 og unika kursuscenter, samt en aktivitetsbeskrivelse, herunder udviklingen i budget og økonomi for de sidste 6 år.

Vi ønsker en særlig redegørelse for hvordan kursister, arbejdsløse m.v. bliver rekrutteret til F86.

Vi ønsker en redegørelse for brugen af eksterne leverandører. Hvor meget af arbejdsmarkedsområdets økonomi går til anvendelsen af eksterne leverandører.

Vi ønsker en liste over de 20 største leverandører, og her en særlig liste over hvor meget man har brugt lokale leverandører. Hvad angår det sidste ønskes en liste på de 20 mest anvendte leverandører.

Hertil kunne vi tilføje hvem er de 20 største brugere af Unika kursuscenter, her tænker vi alene på offentlige institutioner og private virksomheder.

Der foregår tilsyneladende en omfattende offentlig kursus- og konferencevirksomhed sted og vi må have styr på i hvilket omfang, der er tale om unfair konkurrence over for private virksomheder.

Det er vores opfattelse, at store dele af aktiviteterne er på kanten af hvad man kan og skal afvikle i kommunalt regi.  

Der kan spares store beløb ved at gennemgå aktiviteterne på hele arbejdsmarkedsområdet. Udlicitering er oplagt for mange af de kommunale aktiviteter her. For kommunalbestyrelsen har det den heldige effekt, at de kan finde store besparelser på arbejdsmarkedsområdets budget.


Hvordan ender Frederiksberg kommune på en 73. plads ?

Den lokale erhvervspolitik mangler fokus og retter sig for meget imod forvaltningens og offentlige institutioners egeninteresse, ligesom alt for mange af midlerne på erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet kører i ring mellem kommunens afdelinger og andre offentlige og halvoffentlige institutioner og organisationer. Det, kommer der ikke et godt erhvervsklima ud af.

Det skyldes først og fremmest den manglende dialog og kommunikation med det lokale erhvervsliv, her ligger Frederiksberg kommune på en 81. plads.

Den manglende dialog og kommunikation med erhvervslivet giver plads for særinteresser, der kommer til at gå i vejen for de almene erhvervsinteresser. Forvaltningens og andre offentlige institutioners egeninteresse kommer tilsyneladende i første række, som vi ser det med bl.a. F86 og Unika kursuscenter.

Det bliver ikke bedre af, at der er planer om at opkræve en særlig afgift for udeservering. Det er endnu et skridt i den forkerte retning.

Vores budskab til den nye kommunalbestyrelse og forvaltningen er – Frederiksberg Erhverv går vi gerne i dialog med forvaltningen og politikerne om et lokalt forpligtigende partnerskab, som er det der skal til – for at bringe erhvervsklimaet på ret kurs. Det vil ligeledes være til gavn for den kommunale økonomi.

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand Frederiksberg Erhverv.