Erhvervslivet styrker kulturen (nyhedsbrev jan 2019)

Frederiksberg Erhverv arbejder for at fremme erhvervslivets interesser på Frederiksberg. Dette bl.a. for at sikre en optimal udnyttelse af det samlede erhvervsmæssige potentiale og til gavn og glæde for borgerne og den lokale velfærd.

Det lokale erhvervsliv er en vigtig bidragsyder til den kommunale økonomi med arbejdspladser og skatter. Hertil kommer, at erhvervslivet på Frederiksberg er pålagt en særlig erhvervsskat, en dækningsafgift som udgør en ekstraordinær indtægt i kommunekassen med mere end 50 mill. kr. Formålet med dækningsafgiften er, at den skal dække udgifter til erhvervsservice.

Som udgangspunkt er den ekstra skat på det lokale erhvervsliv, efter vores opfattelse ikke rimelig, ikke mindst fordi erhvervslivet på Frederiksberg ikke har noget indflydelse på, hvad disse penge bliver brugt til.

De direkte udgifter til erhvervsservice på det kommunalt budget er på omkring 6. mill kr. og med den nye erhvervsfremme lov skal kommunen bidrage yderligere med et mindre millionbeløb til de nye erhvervshuse. Der er således et betydeligt restbeløb på det kommunale budget som ikke anvendes til erhvervsservice.

Fra Erhvervsforeningens side vil vi gerne diskutere anvendelsen af de fremtidige indtægter fra denne dækningsafgift.  Alternativet hertil er, at stoppe opkrævningen helt.

Erhvervsforeningens bud på en aftale er, at indtægterne fra dækningsafgiften deles ligeligt i tre dele:

  1. Den ene tredjedel går til den kommunale erhvervsservice, herunder forpligtigelserne til regionale initiativer, som erhvervshusene og Wonderful Copenhagen
  2. Den andet tredjedel skal gå til kulturen med det formål, at understøtte det lokale kulturarbejde, med afsæt i det lokale foreningsmiljø på kulturområdet
  3. Den sidste tredjedel skal gå til det lokale erhvervsliv til Erhvervsforeningen til arbejdet med udvikling af stærke lokale erhvervsnetværk

Ved at inddrage kulturen i aftalen om dækningsafgiften vil Erhvervsforeningen støtte en fortsat opkrævning af den særlige skat.

I de seneste mange år har midlerne på erhvervsområdet været prioriteret således, at stort set alle midler er gået til den kommunale forvaltning eller andre offentlige regionale institutioner uden den store effekt for Frederiksbergs erhvervsliv.

Den aftale vi foreslår bryder med den hidtidige praksis med en isoleret kommunal ressource allokering, der alene foregår mellem kommunen og afdelinger/institutioner i den offentlige forvaltning. Vi har brug for et mere ligeværdigt samarbejde i den fremtidige eksekvering af erhvervspolitikken, og som samtidig styrker kulturen.

Kulturen bliver en naturlig trejdepart i aftalen som binder aftalen sammen og retfærdiggør en opkrævning af den særlige erhvervsskat. Dertil kommer, at aftalen vil styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og kulturen, bl.a. til gavn for den trængte detailhandel. Både erhvervsforeningen og kulturen har rod i den ”lokale muld”, hvor det lokale foreningsliv og netværk er omdrejningspunktet for lokale initiativer.

(billede lånt fra www.wefrb.dk)

Velkommen til nye medlemmer!

Frederiksberg Erhverv bliver ved med at vokse. Endnu engang kan vi sige hjertelig velkommen til nye medlemmer af foreningen:

La Bonne – Salon du Café

Julie Nielsdotter (Jewellery)

Se hele medlemslisten her.

Bliv medlem af Frederiksberg Erhverv og…

  • …deltag i vores cafe-møder
  • …få hjælp til dialogen med kommunen om dine projekter
  • …bliv guidet til de rette kontakter ifm. arrangementer i byen
  • …styrk og udvid dit lokale erhvervsnetværk
  • …få indflydelse på byens udvikling og dens aktiviteter
  • …bliv en del af et lukket medlem-til-medlem forum
  • …få adgang til vores Event Service