Workshop om turisme – beretning fra formanden

Onsdag den 3. maj 2017 havde forvaltningen indkaldt til en workshop om turisme på Frederiksberg. Anledningen var det igangværende arbejde med en ny erhvervsstrategi for Frederiksberg.

For Frederiksberg Erhverv var det som at begynde forfra i hele diskussionen omkring hvad har Frederiksberg at byde på osv. Dette fordi at oplægsholderen ikke var blevet sat ind i, hvordan og hvem der arbejder med markedsføring af Frederiksberg som turistmål. Det var desværre tydeligt, at oplægsholderen ikke var blevet introduceret for det store arbejde som Frederiksberg Erhverv allerede har lavet inden for området. Ligesom han ikke var klar over at Frederiksberg Erhverv er hovedaktør på området. Ved at tage udgangspunkt i foreningens indsats kunne workshoppen være kommet langt længere og blevet langt mere konkret.

På mange områder er det de samme ting som erhvervsforeningen arbejder ud fra og som er blevet bragt på banen tidligere og som kom frem ved mødet igen: Det vi har at byde på er byens liv, Det grønne Frederiksberg med parker og haver, arkitekturen og kulturen, Gourmet Frederiksberg, slottet H.C. Andersen og andre kulturpersonligheder.

Drømmen om et stort torvehal/madkultur hus bag Rådhuset var også et at de emner som blev bragt på banen. Det viser at vi/erhvervsforeningen har en stor udfordring i at få gjort politikerne det klart, at der ikke er behov for at sprede detailhandlen og gourmet indsatsen ved f.eks. at bygge et stort torvemarked bag rådhuset. Det vil være ødelæggende for detailhandlen ude i handelsgaderne.

Indsatsen bør gå på, at gøre handelsstrøgende Gl. Kongevej, Værnedamsvej, H.C. Ørstedvej, Frederiksberg Alle, Peter Bangs Vej, Falkoner Alle, Godthåbsvej og Smallegade, langt mere attraktivt som mål for shopping. Det kan gøres ved at forbedre gadernes udformning og design, sætte hastigheden ned for bilerne og inddrage sidegaderne. Sidegaderne er et vigtigt potentiale for at tilføre mere oplevelsesværdi ind i tilknytning til handelsstrøgende. Det er her man skal bruge kræfterne og de sparsomme offentlige midler. Det vil have en afgørende positiv effekt på byens detailhandel og øge oplevelsesværdien for vore kunder og turister.

Vi/erhvervsforeningen må indstille os på, at vi skal gå vores egne veje og fortsætte dialogen direkte med politikerne på en samlet turistløsning. En løsning som samler turismeindsatsen hos Frederiksberg Erhverv. Vi har netværket, kompetencerne og ideerne til at varetage den lokale turismeindsats.

Erhvervsforeningen har netop lagt sidste hånd på et oplæg til afvikling af en onlinekampagne, der går ud på at markedsføre Frederiksberg som mål for turister. Kampagnen er blevet muligt med midler fra den særlige turistpulje på 200 t.kr., som kommunalbestyrelsen bevilligede sidste efterår.

Kampagnen kommer til at bestå af 4 små videofilm med opfølgende Facebook kampagne og turistblogger. Kampagne afvikles bl.a. over erhvervsforeningens turistsite Visit Frederiksberg. Det vil vi fortælle mere om i et senere nyhedsbrev.

Formanden

Christian Jensen