12. January 2023

Home

NYHEDER

28. February 2024Iværksætter på Frederiksberg Frederiksberg Erhverv har en række tilbud til iværksættere. Drømmer du om at starte din egen virksomhed? Vi er parate til at hjælpe dig på vej med individuel vejledning og sparring omkring dine ideer og udfordringer. Sammen lægger vi en strategisk handlingsplan for din virksomhed så du på en nem og overskuelig måde kan komme videre. Nyudklækket, etableret eller erfaren, det spiller ingen rolle. Hos Frederiksberg Erhverv har vi løsninger til hvordan du kommer videre med din virksomhed. Vi tager udgangspunkt i din kunderelationer, Organisation og Forretningskoncept. Derudover har vi fokus på Branding af din virksomhed, SO-ME, kommunikation, produktudvikling, målgrupper, salg og markedsføring mm. Du får styr på dine produkter og prissætning. Du kan analysere på dine kundesegmenter, kender dine konkurrenter og du ved hvordan du skal markedsføre dig, for at nå ud til dine kunder. Kontakt vores erhvervskonsulent Tristan Gudberg. Mail: tristan@frberhverv.dk Markedsføring på websites og sociale medier Frederiksberg Erhverv aktiviteter inden for branding og markedsføring retter sig imod lokale virksomheder, butikker, handelsgaderne og byen Frederiksberg. Vi er stolte af, at de samlede markedsføringsaktiviteter vi tilbyder over for lokale virksomheder, er blandt det mest omfattende program i Danmark. Vores platforme på websiden Vores markedsføringsaktiviteter omfatter lokale butikker, vores handelsgader og byen som kultur- og handelsby. Vi benytter de to sites: Frederiksberg Virksomhedsguide og Visitfrederiksberg, med tilhørende facebook og instagram konti. Dette, for at understøtte butikkernes egne kampagner på egen sites, facebook og instagram. Ved at bruge de fælles platforme kan den enkelte butik nå ud til mange flere og deltage i kampagner med budskaber, som når andre relevante målgrupper. Frederiksberg Virksomhedsguide: Her registreres alle typer af virksomheder og fungere som en lokal telefonbog, hvor kunder kan finde relevante lokale virksomheder. VisitFrederiksberg: Her kan alle signaturbutikker og restauranter være med, som er relevant for besøgende og turister. Kampagner på sociale medier Frederiksberg Erhverv råder over tre facebookgrupper, som vi tager afsæt i til kampagner for din virksomhed, butik, restaurant, din gade, din bydel m.m.: Visit Frederiksberg, Shopping Frederiksberg og Frederiksberg Virksomhedsguide. Frederiksberg Virksomhedsguide: her laver vi generelle kampagner for lokale virksomheder – typisk håndværksvirksomheder og virksomheder inden for service og sundhed – og her er målgruppen de lokale kunder og dem udefra, der gerne vil i dialog med virksomheder på Frederiksberg. Visitfrederiksberg: her laver vi kampagner for butikker, restauranter og handelsgader/bydele. Der er tale om brandingkampagner med fokus på, hvad man kan opleve på Frederiksberg, herunder shopping oplevelser. Shoppingfrederiksberg: Her laver vi kampagner for butikker og restauranter. Det er typisk markedsføring af den enkelte butiks produkter og her er er der mulighed for at markedsføre tilbud. Igennem det sidste år har vi oplevet en stadig større interesse fra jer om hvad vi tilbyder. Vi besøger løbende virksomheder og butikker og vil du gerne have besøg så kontakt vores kommunikations- og virksomhedskonsulent Inge Faarborg. Mail: inge@frberhverv.dk Har du også bemærket den triste tendens? I har sikkert alle registreret at flere af vores lokale politikere har opdaget at flere af byens butikslokaler står tomme. Det er selvfølgelig trist, at der skal en større krise i detailhandlen til for, at erhvervslivet får den opmærksomhed de bør have hele tiden. Frederiksberg Erhvervs undersøgelse blandt byens virksomheder i 2015 pegede på to ting: Flere kunder ud i gaderne ved bl.a. at satse på turisme. Stærke lokale erhvervsnetværk. Dette har været udgangspunkt for meget af det arbejde vi har lagt i vores deltagelse i det kommunale erhvervsråd. Dette desværre uden at hverken politikere eller forvaltningen har fundet anledning til at sætte proaktivt ind på baggrund af vores analyser og oplæg til handling. Nu har vi tilsyneladende fået opmærksomheden og vi vil naturligvis gå konstruktivt ind i en fortsat dialog. Når der igennem en årrække har manglet en samlet indsats over for detailhandlen, så bør vi alle være opmærksom på, at der ingen nemme løsninger er på at få vendt udviklingen. Operationel plan for en levende og bæredygtig by En strategi for en levende og bæredygtig by – Frederiksberg Modellen Udpluk af initiativer som FRB Erhverv har peget på igennem de sidste år Har du brug for et netværk? Vi har to netværksgrupper vi vil præsentere for dig i dette nyhedsbrev. Hvis der bliver interesse og behov, kan vi oprette flere, med den profil som passer. Frederiksberg Erhvervsnetværk: A for Aktivt Erhvervsnetværk er vores udgangspunkt. Er du selvstændig og har virksomhed på Frederiksberg? Har du mod på at bidrage og få sparring omkring, salg, marketing, økonomi samt kommunikation, så er dette lokalt forankrede og fortrolige netværk et godt sted at starte. Vi mødes den første fredag i måneden kl. 07:30 -10:00 – hvor der er sørget for velforberedte og inspirerende oplæg. Vi møder hinanden i vores værdigrupper samt 1:1 møder for at skabe endnu større værdi for hinanden og vores virksomheder. I øjeblikket arbejder vi med vores profiler og gør os skarpe over for de lokale på Frederiksberg. Kom forbi os på fredag i næste uge hvor vi gennemgår de nye regler fra Google som træder i kraft i marts som du skal være opmærksom på for at sikre din synlighed fremadrettet. Jakob Wolff ekspert fra Be-frank med speciale i Google Ads, SEO og SoMe annoncering vil vise de nye tiltag samt dele værktøjer du selv kan gøre brug af efter hans oplæg. Vi udforsker videre i vores AI eventyr og denne gang vises der et fantastisk værktøj til hjemmesider. Vi starter med netværk og morgenmad fra kl. 07:30 og starter netværksmødet kl. 08:00. Kontakt Antonio Bibovski som har faciliteret flere Erhvervsnetværk i Danmark og har bred erfaring med digitalisering, uddannelse, kommunikation samt netværk. Antonio speaker jævnligt omkring emner som Microsoft Outlook effektivisering, Online møder, LinkedIn, AI muligheder og er vores CRM-guru. Oplev et aktivt netværk Det samskabende erhvervsnetværk på Frederiksberg: Det er det seneste netværksskud på stammen i Frederiksberg Erhverv. Netværket mødes 3. onsdag i måneden fra kl. 8.00 – 10.30. Her er den tætte sparring i fokus, aktuelle udfordringer får plads og der samskabes løsningsforslag i en kreativ atmosfære. En fast ingrediens i netværket er ’den skæve stol’, hvor en gæst fra helt andre miljøer end vores egne inviteres ind til at bidrage med et inspirerende blik og input. Så føler du dig nogle gange alene om at skabe din forretning, og kunne bruge både med og modspil – så kontakt netværkets facilitator Inge Faarborg på iwf@iwf.dk eller se på LinkedIn Hvis du oplever og har interesse for at deltage i og skabe netværk med andre som du finder relevant for dig så kontakt os endelig. Copyright © * 2024 Frederiksberg Erhverv, All rights reserved. Postadresse:Gammelkongevej 1631850 Frederiksberg C info@Frberhverv.dk [...] Read more...
22. November 2023Indhold Frederiksberg Virksomhedsguide Har vi glemt hverdagsiværksætterne? Grøn iværksætteri og Bæredygtig virksomheder Frederiksberg Virksomhedsguide Vi er sammen om byen og byens liv Kære medlemmer Vi er mere end 3.000 virksomheder heraf mere end 500 detailhandlere og restauranter på Frederiksberg. Erhvervs- detailhandels- og restaurationslivet er en vigtig del af fortællingen om Frederiksberg. I Frederiksberg Erhverv bestræber vi os hele tiden på at blive bedre til at brande vores by, vores virksomheder, restauranter og butikker. Derfor har vi taget initiativ til Frederiksberg Virksomhedsguide. Frederiksberg Virksomhedsguide er en platform, hvor kunder og virksomheder kan møde hinanden. Med FRB Virksomhedsguide vil vi forene behovet for gøre det nemme for dem som søger virksomheder på Frederiksberg og behovet for en fælles markedsføringsplatform for virksomheder på Frederiksberg. En markedsføringsplatform der supplerer virksomhedernes egne markedsføringsaktiviteter. Som medlem bliver du automatisk optaget i Frederiksberg Virksomhedsguide med en eksklusiv visning. Du har mulighed for at gøre dig og din virksomhed ekstra synlig ved at tegne en særlig kategori-annonce. Du kan tegne en kategori-annonce ved at bruge dette link: https://frberhverv.dk/ Sammen skaber vi byen. Med venlig hilsen Christian Jensen Formand Læs mere Hov, glemmer vi kontakten til hverdagsiværksætterne? Regeringens nye iværksætterstrategi skal understøttes med en 1,5 mia. kr. stor investering frem mod 2027. Det er en ambitiøs plan, der naturligt skaber stor opmærksomhed. Men har vi ikke glemt nogle? I forarbejdet til strategien har Erhvervsministeriet udarbejdet rapporten ”Iværksætteri i Danmark – aktuelle udfordringer” (juni 2023) og Folketingets Erhvervsudvalg har afholdt høringer om emnet. Læs mere Grønt iværksætteri og Bæredygtige virksomheder? For at lykkedes med den grønne omstilling er det nødvendigt at mobilisere erhvervslivet – både grønne start-ups, mindre virksomheder med en grøn dagsorden og virksomheder, der efterspørger ideer og indsigt til at arbejde mere bæredygtigt. Derudover skal vi også inspirere lokale ildsjæle, der arbejder med bæredygtighed, til at gå videre med deres ideer og drømme som iværksættere.  torsdag den 30. november 2023 15.00  17.00 Frederiksberg Forsyning Stæhr Johansens Vej 38 Frederiksberg, 2000 Denmark Læs mere [...] Read more...
9. October 2023Frederiksbergs fremtid som handelsby Efter de netop overståede budgetforhandlinger i Frederiksberg kommune står en af de helt storeudfordringer stadig uberørt hen. Dette på trods af, at vi nu kommer til at betale mere i skat med det nyekommunale budget for 2024. Fredning af Solbjerg Kirkegaard fylder meget i budgettet for 2024 og er uden tvivl vigtigt for synliggørelsen af vores historie og selvforståelse. Men det er som om vores kære politikere har glemt at historien først får rigtig betydning når den relateres til de aktuelle udfordringer for byen. Gør vi ikke det, kommer vi til at gå baglæns ind i fremtiden og derved mister vi orienteringssansen. Det vi oplever rundt i byen er, at flere og flere butikker lukker ned og der kommer ikke nye til. Det villangsom forvandle Frederiksberg til en by præget af tomhed. Tomhed er det frodige bylivs værste fjende.Alle der har kørt igennem byer rundt i landet med tomme butikslokaler kender fornemmelsen. Her stopper man ikke op – her venter ingen oplevelser og fortællingen om byen bliver fortællingen om tomhed – og det skaber kun mere tomhed. Ligesom Solbjerg Kirkegaard ikke føles tom – fordi den fortæller historie – så fortæller byen med voresmange butikker en historie om et aktiv byliv som en vigtig ramme om vores hverdag, arbejdsliv,iværksætterånd og bæredygtige virksomheder. Alt sammen brikker for vores selvforståelse forankret ivores by og byens liv. En analyse fra DI* fortæller os, at hver tredje detailhandelsvirksomhed kom ud af 2022 med røde tal påbundlinjen. Og kombinationen af butikkernes røde tal på bundlinjen og politikernes baglæns gang ind ifremtiden – lukker butikker. Det ser vi desværre med alt tydelighed også her på Frederiksberg. Tomhedenbegynder at brede sig. Frederiksberg Erhverv har i Erhvervsrådet argumenteret for, at der skal bruges mere end 200 mill. kr. på atopstarte en opgradering og udvikling byens handelsgader. Det har været forsømt i årtier og fortsætter vi ender det med at handelsgaderne kan fredes på samme måde som Solbjerg Kirkegaard. Her blot med den begrundelse at den historie der fortælles her er, at sådan så handelsgaderne ud fra en svundet tid og som et eksempel på mangel på rettidig omhu. I Frederiksberg Erhverv fortsætte vi vores bestræbelser på at udvikle byens handelsliv. Lige om lidt kommer der en ny udgave af Visitfrederiksberg og der er en ny komplementerende platform på vej: Frederiksberg Erhvervsguide. To vigtige platforme for markedsføring af detailhandlen og virksomheder på Frederiksberg. Efterårets erhvervskonference kommer til at handle om hvordan vi samler de lokale kræfter i en fælles sag om at bevare et frodigt byliv på Frederiksberg. Christian JensenFormand Frederiksberg Erhverv *Kilde: DI Analyse: Hver tredje detailhandelsvirksomhed kom ud af 2022 med røde tal på bundlinjen.September 2022. SMVDanmark Ny analyse: De mindre virksomheder uddanner lærlinge – de store halter efter Virksomheder med under 100 ansatte leverer 2 ud af 3 lærepladser på det private område i Danmark. Jo større virksomheden er, jo færre lærlinge har den, når man korrigerer for størrelsen. De små og mellemstore virksomheder løfter derfor et stort uddannelsesansvar, mener SMVdanmark, der bl.a. anbefaler, at man gør det lettere for mindre virksomheder at dele en lærling. [...] Read more...
6. May 2023Brandfortællingen – hvordan er vi kommet hertil? I dag har vi nået en milepæl og kan som noget nyt fejre byens nye Brandfortælling. Som så meget andet står der pionerer bag dagens milepæl – og det er først og fremmest byens erhvervsliv – byens butiksindehavere, restauratører og mange andre. De har de sidste 10 år peget på at byen har brug for flere besøgende og turister. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 29. marts 2023 Regeringens uddannelsesreform rammer også SMV’erne Lad mig starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Jesper Beinov og er ny direktør i SMVdanmark. Bare rolig – Jakob Brandt er stadig adm. direktør, men jeg er hans nye wingman, der særligt vil have fokus på de politiske dagsordener, der mildner erhvervslivets vilkår fremover. Og sidste uge bød netop på en sådan. Dér kastede regeringen nemlig en ny reform på bordet. Den er beregnet på at omlægge og forkorte en del af de lange universitetsuddannelser. Er det interessant for de mindre virksomheder, hvor det jo trods alt ikke ligefrem vælter med akademikere, kan man med rette spørge? Svaret er ja, det ér interessant! Ventetiden på byggesager i kommunerne går amok Ventetiden på kommunernes behandling af byggeansøgninger fra private og virksomheder tog et ordentligt hop opad sidste år, viser nye tal. I 2022 steg den gennemsnitlige ventetid til nu 75 dage. Men nogle kommuner er op mod 50 gange så lang tid om det… Byggeriet mangler opgaver, men fyrer ikke medarbejderne – endnu Trods en nedgang i byggeaktiviteten på 25 pct. siden sidste år, er antallet af ansatte i byggeriet stort set uændret. Normalt følges byggeaktivitet og byggebeskæftigelse ad, så når der er nedgang i byggeaktiviteten, så bliver der fyret. Men nu holder [...] Read more...
23. February 2023Medlemsmøde & ordinær Generalforsamling Onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.15 Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Program 17.45: Dørene åbnes 18:15: Velkomst v/ Formand Christian Jensen 18:20: Medlemsmøde: Head of Greater CPH & Civic Engagement Adam Engel Wonderful Copenhagen Præsentation af den nye brandfortælling for Frederiksberg 19.15: Velkommen til bords – middag 20.10: Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning ved formand Christian Jensen 3. Revideret regnskab 4. Indkomne forslag: 5. Medlemskab af SMVDanmark: bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at vurdere et fortsat medlemskab af SMVDanmark og herudfra selvstændigt træffe beslutning om en evt. udmeldelse. 6. Eventuelt 7. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser. 8. Valg til bestyrelsen i henhold til gældende vedtægter. 9. Valg af 1 suppleanter 10. Revisor: Time Vision Frederiksberg. Bestyrelsen foreslår genvalg 11. Valg til Det grønne Råd Forslag til behandling under punkt 4. skal være foreningen i hænde senest fredag den 10. marts og kan sendes via mail til formanden: info@frberhverv.dk Bilag: Ekstrakt af Regnskab for 2022. Med venlig hilsen Christian Jensen Formand Ekstrakt af foreløbig regnskab for 2022 [...] Read more...
17. January 2023Godt Nytår til alle Vi tager hul på et nyt år med stor uvished for hvad året vil bringe. Det har været og er fortsat en udfordrende tid for mange af os. På den ene side har vi fortsat forstyrrelser i forsyningskæderne, mangel på arbejdskraft, råvare- og energiprisstigninger som presser virksomhedernes omkostninger op. På den anden side er efterspørgslen i mange brancher aftagende som følge af forbrugernes reducerede købekraft og den usikre globale økonomi. Det presser på for at vi som virksomhedsledere fremrykker og intensiverer arbejdet med forretningsudvikling: produktudvikling serviceudvikling og digitalisering. Og hertil kommer også indsatsen henimod et mere bæredygtige forretningsgrundlag.  Mange af os kommer til, at placere os anderledes i markedet, øge produkt og serviceud-buddet, tilbyde nye teknologiske løsninger og skrue op for købsoplevelser m.m. Det er bl.a. nogle af de ting der arbejdes med i Frederiksberg Erhvervsnetværk. Her møder du dine erhvervskollegaer, hører spændende oplæg af kollegaer og rådgivere. Vi har taget hul på året med de første møder og har det din interesse så er du velkommen som gæst. Du finder mere information her: https://frberhverv.dk/erhvervsnetvaerk/ Frederiksberg som erhvervskommune blev i efteråret 2022 målt i DI’s erhvervsvenligheds undersøgelse, og her var konklusionen, at der er plads til forbedringer. En af de helt store udfordringer er at bibeholde og udvikle Frederiksberg som handelsby. Med mere end 500 butikker har vi en særlig udfordring. Måler vi os med andre handelsbyer som Aalborg så er der tydeligt, at vi på Frederiksberg har forsømt at investere i byrummene i og omkring vores handelsgader. Her venter Frederiksberg kommune massive investeringer som vi skal have kommunalbestyrelsen at afsætte midler til. Her er vi i skarp konkurrence med Hospitalsgrunden, som har mange politikeres bevågenhed.En prioritering af de sparsomme kommunale midler kommer vi ikke uden om og skal vi have en levende by med bæredygtige butikker skal der reserveres betydelige midler tilbyens rum i og omkring vores handelsgader.  Med venlig hilsenChristian JensenFormandFrederiksberg Erhverv [...] Read more...
15. October 2022Til erhvervsdrivende på Frederiksberg Dato: 14-10-2022 Kære erhvervsdrivende på Frederiksberg Danmark og Europa er ramt af en alvorlig energikrise. De fleste danskere har oplevet, at priserne på energi er steget markant i år og risikoen for, at vi hen over vinteren kan opleve perioder med mangel på strøm og varme er reel. Derfor har Regeringen, Danske Regioner og KL lavet en aftale om, at offentlige bygninger og institutioner skal reducere energiforbruget markant. Det er der bred opbakning til over hele landet fra kommunerne, som bl.a. har ansvaret for gadebelysning og en stor del af de offentlige bygninger. På Frederiksberg står vi sammen, også om at få os igennem energikrisen. Derfor har Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Centret og Frederiksberg Erhverv drøftet julebelysningen, med henblik på at finde løsninger, der reducerer energiforbruget i kommunen og samtidig bevarer vores hyggelige handelsby og vores hjertevarme juletraditioner. Vi vil alle gerne bidrage til, at der er mange glade julehandlende familier i gaderne, og man skal ikke være i tvivl om, at december er juletid på Frederiksberg. Derfor sætter vi også juleudsmykningen op i gaderne igen i år. Men vi tager energisituationen alvorligt og vil agere ansvarligt i den kommende tid, og derfor er der aftalt følgende omkring julebelysningen på Frederiksberg: Tændingsperioden for julebelysningen i handelsgaderne og kommunens juletræer vil i år være fra lørdag d. 26. november 2022 til fredag d. 6. januar 2023.Julebelysningen og lyset i juletræerne begrænses, så det kun er tændt fra mørkets frembrud, der ligger mellem kl. 15 og 16 og frem til kl. 21.Kommunens øvrige lysanlæg og effektbelysning i almindelige træer holdes slukket.Frederiksberg Centret slukker den udendørs julebelysning og halverer den elektroniske juleudsmykning inde i centeret.Frederiksberg Erhverv opfordrer forretninger og erhvervsliv til, at vindues- og julebelysning begrænses mest muligt udenfor butikkernes åbningstider. Det er forventningen, at tiltagene vil halvere energiforbruget til julebelysning i år. Vi håber på jeres forståelse i den aktuelle situation, og at I vil bakke op om tiltagene. Hvis du vil have flere gode råd til at spare på energien, så kan du hente inspiration på Energistyrelsens ”Sparenergi.dk”. Med venlig hilsen Michael Vindfeldt Borgmester Lone Loklindt Formand for Erhvervsrådet Christian Jensen Formand for Frederiksberg Erhverv Thomas Thalbitzer Center Manager i Frederiksberg Centret [...] Read more...
8. September 2022Det er ikke kun kommunens økonomi, der er blevet stadig dårligere – det går samme vej med erhvervsvenligheden. DI har netop udsendt deres seneste Lokale erhvervsvenlighedsanalyse og Frederiksberg er nu nede på en 73. plads ud af 93 kommuner.  Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2022 – DI    2022    Samlet placering73   Infrastruktur og Transport17   Arbejdskraft54   Uddannelse63   Sagsbehandling93   Grøn Udvikling54   Brug af private leverandører83   Digitale rammer38   Skatter, gebyrer og erhvervsarealer81   Information og dialog81        Kommunalbestyrelsen står netop over for at skulle færdigbehandle kommunens budget som er ude af balance med omkring 150 mill kr. En vigtig kilde til finansiering af kommunens økonomi er indtægter fra det lokale erhvervsliv. Og et dårligt lokalt erhvervsklima gavner på ingen måde den kommunale økonomi. Det lokale erhvervsklima og erhvervsrådet Ved det første møde i 2022 med det nye erhvervsråd anførte FRB Erhverv, at netop en målrettet indsats for at forbedre det lokale erhvervsklima på Frederiksberg, er en af hovedopgaverne for erhvervsrådet. FRB Erhverv har netop måtte rykke forvaltningen for at vi kommer i gang med denne opgave. Erhvervsklimaet og den kommunale økonomi Det er jo tankevækkende, at det lokale erhvervsliv i DI’s erhvervsvenlighedsanalyse netop peger på, at det både halter med kommunens brug af private leverandører og at det samtidigt halter med arbejdskraft- og uddannelsesindsatsen. Tankevækkende, fordi det tidligere flertal i kommunalbestyrelsen har opbygget et omfattende kommunalt kursus- og konferencecenter F86 på Finsensvej. Dette på trods af, at det ikke er en kommunal opgave at drive kursusvirksomhed i det omfang som det finder sted her på F86. Dertil kommer, at det ikke er en kommunal opgave at drive konferencevirksomhed. Det uanset om det er for kommunale institutioner og/eller private virksomheder. I forbindelse med en gennemgang af det kommunale budget for 2023 har FRB Erhverv bedt forvaltningen om at gøre rede for følgende: Vi ønsker det konkrete budget og regnskab for hele arbejdsmarkedsområdet og her særligt hver for sig, jobcenteret og F86 og unika kursuscenter, samt en aktivitetsbeskrivelse, herunder udviklingen i budget og økonomi for de sidste 6 år. Vi ønsker en særlig redegørelse for hvordan kursister, arbejdsløse m.v. bliver rekrutteret til F86. Vi ønsker en redegørelse for brugen af eksterne leverandører. Hvor meget af arbejdsmarkedsområdets økonomi går til anvendelsen af eksterne leverandører. Vi ønsker en liste over de 20 største leverandører, og her en særlig liste over hvor meget man har brugt lokale leverandører. Hvad angår det sidste ønskes en liste på de 20 mest anvendte leverandører. Hertil kunne vi tilføje hvem er de 20 største brugere af Unika kursuscenter, her tænker vi alene på offentlige institutioner og private virksomheder. Der foregår tilsyneladende en omfattende offentlig kursus- og konferencevirksomhed sted og vi må have styr på i hvilket omfang, der er tale om unfair konkurrence over for private virksomheder. Det er vores opfattelse, at store dele af aktiviteterne er på kanten af hvad man kan og skal afvikle i kommunalt regi.   Der kan spares store beløb ved at gennemgå aktiviteterne på hele arbejdsmarkedsområdet. Udlicitering er oplagt for mange af de kommunale aktiviteter her. For kommunalbestyrelsen har det den heldige effekt, at de kan finde store besparelser på arbejdsmarkedsområdets budget. Hvordan ender Frederiksberg kommune på en 73. plads ? Den lokale erhvervspolitik mangler fokus og retter sig for meget imod forvaltningens og offentlige institutioners egeninteresse, ligesom alt for mange af midlerne på erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet kører i ring mellem kommunens afdelinger og andre offentlige og halvoffentlige institutioner og organisationer. Det, kommer der ikke et godt erhvervsklima ud af. Det skyldes først og fremmest den manglende dialog og kommunikation med det lokale erhvervsliv, her ligger Frederiksberg kommune på en 81. plads. Den manglende dialog og kommunikation med erhvervslivet giver plads for særinteresser, der kommer til at gå i vejen for de almene erhvervsinteresser. Forvaltningens og andre offentlige institutioners egeninteresse kommer tilsyneladende i første række, som vi ser det med bl.a. F86 og Unika kursuscenter. Det bliver ikke bedre af, at der er planer om at opkræve en særlig afgift for udeservering. Det er endnu et skridt i den forkerte retning. Vores budskab til den nye kommunalbestyrelse og forvaltningen er – Frederiksberg Erhverv går vi gerne i dialog med forvaltningen og politikerne om et lokalt forpligtigende partnerskab, som er det der skal til – for at bringe erhvervsklimaet på ret kurs. Det vil ligeledes være til gavn for den kommunale økonomi. Med venlig hilsen Christian Jensen Formand Frederiksberg Erhverv. [...] Read more...
29. August 2022Det lokale erhvervsklima – Den kommunale økonomi og beskatning af de lokale erhvervsliv Frederiksberg Erhverv har i en skrivelse til Arbejdsmarkedschef Johnny Madsen bedt om at redegøre for en række aktiviteter under arbejdsmarkedsområdet, herunder center for Erhverv. Der er særligt fokus på Jobcenter Frederiksberg – F86 – Afklaring og beskæftigelse, og Unika kursuscenter. I forlængelse heraf har FRB Erhverv anmodet om at Erhvervsrådet for lejlighed til at drøfte arbejdsmarkedsområdet økonomi og budget, således at også det lokale erhvervsliv kan fremkomme med prioriteringer, besparelsesforslag m.m. Vi har særligt anmodet forvaltningen om, at redegøre for hvor store indtægter kommunen forventer at få ved indførelsen af afgifter på udeservering. Forvaltningen skal ligeledes gøre rede for de samlede indtægter fra den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften. I forbindelse hermed har vi anmodet om, at forvaltningen fremlægger forslag til at finansiere de forventede indtægter fra afgifter på udeservering med indtægterne fra dækningsafgiften. På den måde undgår vi en betydelig forværring af det lokale erhvervsklima. Det er netop erhvervsrådet fornemmeste opgave, at arbejde for forbedringer af det lokale erhvervsklima og derfor bør arbejdet tilrettelægges sådan, at erhvervsrådet kan effektuere dette. Du finder FRB Erhvervs henvendelser her: 1: Budget 2023 dagsorden til erhvervsrådet 2: Arbejdsmarkedsafdelingen økonomi Med venlig hilsen Christian Jensen Formand Frederiksberg Erhverv Aktivitetsgrupper for erhvervsdrivende Frederiksberg Erhverv har et nyt tiltag til dig som ønsker at møde ligesindede med fokus indenfor et bestemt erhvervsområde. Alle aktivitetsgrupper styres af en ansvarlig som har erfaring og arbejder med erhvervsområdet til hverdag. Alle aktivitetsgruppe ansvarlige er en del af Frederiksberg Erhvervsnetværk. Du har mulighed for at være medlem af en til flere aktivitetsgrupper efter behov og samtidig få mulighed for at deltage i Frederiksberg Erhvervsnetværk. Mulighederne er mange og vi vil gerne invitere til første informationsmøde fredag d. 2/9-2022 kl. 8:00 hos Kursustrappen. Alle aktivitetsgruppe ansvarlige vil fortælle om deres hensigt og formål med egne grupper der måske vil hjælpe dig og din virksomhed i fremtiden. Tilmed dig her Optimer din Facebook annoncering Samme dag har vi inviteret Jakob Wolff som er ekspert indenfor markedsføring til at give dig 20 konkrete tips til at optimere af din Facebook annoncering i 2022. Jakob har stor erfaring indenfor annoncering på de forskellige sociale media platforme. Denne gang vil han fortælle om Facebook men senere på året ser vi på andre sociale media platforme og deres svagheder og styrker i forhold til din forretning kan skabe vækst. Med Venlig Hilsen Antonio Bibovski Fredag d. 2/9-2022 kl. 8:00 Kong Georgs Vej 11 2000 Frederiksberg Tlf. 33 25 77 25 info@frberhverv.dk Tilmeld dig her [...] Read more...
8. August 2022Håber i alle har haft en god sommer. Vi har brugt sommeren på at udvikle og planlægge den lokale erhvervsservice fra Frederiksberg Erhvervshus. Vi er klar til en spændende sæson i lokalerne på kursustrappen. Programmet indeholder en række nye tiltag inden for erhvervsnetværkene og den generelle erhvervsservice inden for f.eks. Markedsføring: Fadebook Marketing, Google Ads og hjemmesider. Det foregår i samarbejde med den digitale marketingekspert Jakob Wulff. God læselyst Med venlig hilsen Christian Jensen Formand Frederiksberg Erhverv Netværk for erhvervsdrivende Det første fælles erhvervsnetværksmøde er fredag den 12. august kl. 8:00 – 10:00. Vi udarbejdet en ny struktur der gør vores netværksmodel mere skalerbar for dig og din virksomhed. Kom og hør et spændene indlæg er direktør Kristian storm-Jørgensen fra typoconsult. Energivenlige hjemmesider v/direktør Kristian storm-Jørgensen fra typoconsult. TypoConsult A/S Rathsacksvej 1 1862 Frederiksberg C Tel: +45 70 20 70 36 Email: info@typoconsult.dk Læs mere Virksomhedskonsulenter Driver du en konsulentvirksomhed og har du interesse for dels at komme i kontakt med lokale virksomheder og dels at samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden så er du velkommen til at deltage i det fælles netværksmøde fredag den 12. august… Læs mere Erhvervskonference & Erhvervsstrategien Efterårets erhvervskonference med prisuddelinger er under forberedelse og der vil være mere nyt herom i næste udgave er Erhvervsnyt… Læs mere [...] Read more...
29. June 2022FRB Erhverv siger nej til betaling for udeservering FRB Kommune arbejder med en model for betaling af udeservering som er sendt i høring blandt restauranter, cafeer m.m. FRB Erhverv afviser forslaget med henvisning til at Det er et dårligt signal at sende til en restaurations- og cafebranche som har været hårdt ramt af COVID-19. Der er betalt for slitage og administration via skatteindtægter fra det lokale erhvervsliv og den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften Det vil mindske interessen for udeservering som er vigtig for et aktivt byliv som har stor betydning for byens kulturliv, restauranter, cafeer og shopping i byens butikker. Rammevilkårene ændres og det vil give et dårligere erhvervsklima – som ikke er for godt i forvejen. FRB Kommune bør se udeservering som et aktiv og bistå med service og vejledning for at fremme udeservering. I høringssvaret fra FRB Erhverv spørger vi tillige ind til hvilke aftaler FRB Kommune har med FRB Centret om arealerne omkring Centret. Er arealet stillet gratis til rådighed og hvilke aftaler er gældende for brugen heraf. Læs høringssvaret her Frederiksberg Erhvervskonference & Frederiksberg Falconer Rotary Klub’s virksomhedspriser Virksomhedsprisen for den humanitære indsats gik til Knitting for Olive Rusland invaderet Ukraine i løbet af februar 2022 og det både kom bag på og rystede hele verden. Holdet bag Knitting for Olive på Godthåbsvej udviste hurtig og resolut handlekraft allerede i slutningen af februar – for en hurtig hjælp til Ukraine. Mor og datter organiserede en indsamling og målet var at butikken investerede omsætningen for en dag, lørdag den 26. februar, som gik ubeskåret til nødhjælp igennem Røde Kors til Ukraine. Det blev knap 2. mill. Kr. <Læs mere om Forårets erhvervspriser> Virksomhedsprisen – Detailhandlen for den gode butiksoplevelse og unikke design. En central del af fortællingen om Frederiksberg er omfanget af lokale butikker, hvor ejerne selv står for drift, indkøb og design af egne produkter. En af disse unikke butikker er FICK-CO, som fik tildelt Virksomhedsprisen – Detailhandlen for den gode butiksoplevelse og unikke design.    Det særlige ved FICK-CO er ejerne, nemlig Rikke og Poul FICK. <Læs mere om Forårets erhvervspriser> God sommer til alle FRB Erhverv arbejde med branding af Frederiksberg som handels- og kulturby udvikler sig løbende og for stadig større betydning for butikker, restauranter, cafeer, kulturen og byens liv. Ude over hjemmesiden Visitfrederiksberg er det særligt Facebook med de tilhørende kampagner herfra som rykker. Det er Sasja og Inge som står for kampagnerne og det består af: Mød indehaverne: Præsentation af signaturbutikker i handelsgaderne. Et stop på nydelsesruten: Maguaritrute ala Frederiksberg Aktuelt på Frederiksberg: en oversigt over kulturaktiviteter i den kommende måned      Opslag på Visitfrederiksberg når, sammen med FRB Erhvervs egen facebookside ud til mere end 50.000 hver måned (organisk) og det med en interaktion på mellem 5 – 10 %. Det kan vi være godt tilfreds med, især når vi tager i betragtning af de få midler, som er til rådighed. Det er værd at tage med. at interessen for Visitfrederiksberg stiger måned for måned. Vi kører kampagner hele sommeren og de kører i hele landet, nordtyskland, dele af Norge og Sverige. I kan alle hjælpe ved at dele opslagene på jeres egen facebookprofiler. Gå ind og følg Visitfrederiksberg: https://www.facebook.com/visitfrederiksberg Et lille tip. Har I hjemmesider, så gå ind og lav et link til hjemmesiden http://www.visitfrederiksberg.dk/ Det vil i sig selv øge interessen og trafikken på jeres egne hjemmesider. I ønskes alle en god sommer. Det politiske erhvervs-barometer Det politiske barometer på erhvervsområdet har nået et nyt lavpunkt. Vi har fra FRB Erhvervs side været positivt afventende over for det nye flertal i kommunalbestyrelsens initiativer på erhvervsområdet. Vi havde den holdning, at vi ikke ville dømme nogen – heller ikke det nye flertal – før der har handlet. Nu er der gået næsten et halvt år og vi må nu sande, at der ikke har været grundlag for at være positiv afventende. Der er udsigter til at efteråret bliver dyrt for det lokale erhvervsliv, især for restaurations- og cafebranchen og erhvervsklimaet vil tage endnu et dyk. Læs mere her. Det politiske erhvervs-barometer Christian Jensen Frederiksberg Erhverv Gl. Kongevej 163 1850 Frederiksberg C. Tlf: 40 91 96 83 [...] Read more...
10. May 2022Tilmeld dig Frederiksberg Erhvervskonference der afholdes24. Maj 2022Start : Kl. 18:00 (dørene åbner kl. 17:30)      Tilmeld dig her ————————————————————————————————————— Program Velkomst v. Formand Christian Jensen Frederiksberg Erhverv FA2000: v. Formand Burmeister Madsen “Det splittede Amerika” v. Anders Agner Pedersen, ansvarsh. chefredaktør Kongressen.com og en af landets mest benyttede USA-analytikere i både tv og radio. Middag Frederiksberg Falconer Rotary Klubs – Prisuddeling v. Frederiksberg Falconer Rotary Klub Pris for deltagelse og middag: 300 kr.Medlemmer af FA2000 Erhvervsnetværk, Frederiksberg Erhverv og Frederiksberg Falconer Rotary Klub deltager gratis. Sted: Frederiksberg Hallen, Jens Jessens Vej 20, FrederiksbergStart: kl. 18:00 (dørene åbner kl. 17:30)   Med venlig hilsen   Christian Jensen   Formand [...] Read more...
15. March 2022Det første møde i By- og erhvervsstrategisk udvalg foreslog den kommunale erhvervsforvaltning at mindske indflydelsen fra FRB Erhverv, samtidig med at Erhvervsforvaltningen styrkede deres egen position.Det grundlæggende problem i samarbejdet med Erhvervsforvaltningen har været og er, at de konsekvent foreslå løsninger på erhvervsområdet, hvor FRB Erhvervs tages ud at eksekveringsligningen.Et spørgsmål trænger sig mere og mere på:Hvilke interesser varetager Erhvervsforvaltningen? – når man går så vidt til at fremsætte et forslag der opløser og splitter lokale erhvervsfælleskaber. Læs formand Christian Jensen kommentar her FRBDAGE vender tilbage i 2022 Efter flere års nedlukning er vi nu igen klar til at planlægge FRBDAGE – byens fest. Som tiden før corona er Frederiksberg Erhverv tovholder på FRBDAGEs lørdagsprogram i samarbejde med bylivsarkitekt Victor Aalund. Vi ser frem til endelig at kunne sprede glæde og humør ud i gaderne på Frederiksberg i form af både lukkede gader, underholdning og masser af gode mennesker.  Der bliver mange gentagelser fra tidligere år, men der er også nye tiltag på tapetet.  Frederiksberg Erhverv har som skrevet fokus på at skabe aktiviteter og events til lørdagens program den 4. juni. Her bliver der igen i år lukket flere gader mens butikker og foreninger rykker ud med boder, underholdning og god stemning. I år bliver også Solbjerg Plads et nedslagspunkt, hvor der efter planen vil være musik, dans og anden underholdning på pladsen.  Den foreløbige plan ser således ud: – HC Ørsteds Vej lukkes og fyldes med butikker, boder, underholdning, mv.– Værnedamsvej lukkes og fyldes med butikker, boder, musik, mv.– Solbjerg Plads aktiveres med musik, dans og anden underholdning– Axel Møllers Plads (på Godthåbsvej) fyldes med boder og ligger i forbindelse med andre aktiviteter i parken bag ved– Hattesens Alle (ved Peter Bangs Vej) lukkes af og fyldes med butikker, boder, underholdning, mv.– Mad-og-oplevelses-ruter bliver planlagt mellem udvalgte restauranter og spisesteder.  Hvis du har spørgsmål eller gerne vil deltage begivenheden, er du velkommen til at kontakte Victor på kontakt@victoraalund.dk De bedste hilsnerVictor AalundBylivsarkitekt og StifterAalund Urban Architects ApS+45 2124 5735info@AalundUrbanArchitects.dkwww.victoraalund.dkUrban 13Bispeengen 202000 Frederiksberg Invitation til Fasangården Læs mere her [...] Read more...
20. February 2022” START UP netværk – for alle med interesse for iværksætteri “ Har du interesse for iværksættermiljøer og kunne du tænker dig at møde andre iværksættere så har du muligheden onsdag den 23. februar. Vi mødes i Frederiksberg Erhvervshus / Kursustrappen på Kong Georgs Vej 11. Du vil få lejlighed til at tale med andre iværksættere på tomandshånd og du vil få en kort intro til det nye iværksætterkursus som stater i marts måned. Det er gratis at deltage i møde. Ønsker du at deltage så send en mail til info@frberhverv.dk Med Venlig HilsenChristian JensenFormandFRB Erhverv  Klik her for at deltage i mødet Vækstfonden går ind på markedet for små udlån/vækstlån Det er nu muligt for flere at ansøge om et vækstlån fra Vækstfonden efter, at den nedre lånegrænse på 1 mio. kr. er blevet fjernet. Ændringen afspejler et ønske hos regeringen om at give især små virksomheder med vækstplaner, der oplever udfordringer med at opnå lånegodkendelse hos bankerne mulighed for at få hjælp til opstart, drift eller vækst. Kristoffer Westadvokat, LL.M.kws@sksadvokat.dk+45 28 68 36 39 Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder,kan du kontakte SKS Advokatfirma I/S for mere information. Læs mere [...] Read more...
10. January 2022Frederiksberg Erhverv – Erhvervsnetværk 2022 I 2022 fortsætter vi arbejdet med at udvikle de lokale erhvervsnetværk. Programmet er omfattende og vi går langt for at finde et netværk der passer til dine behov. Har du interesse for forretningsudvikling, har du tanker om at blive  selvstændig, vil du gerne møde dine erhvervskollegaer, udveksle erfaringer, drøfte fremtidige udfordringer, er du professionel rådgiver eller sparringspartner så har vi kontakterne og netværkene, hvor du kan udvikle din forretning. Vi starter op igen fredag den 14. Januar kl. 8:00 og vi mødes på Kursustrappen på Kong Georgs Vej, hvor du er velkommen som gæst.Læs mere : 👉 https://lnkd.in/eWnrmdnb Reservér din plads Vi glemmer ikke paragraf 27!Op til coronakrisen havde virksomhederne en lov, paragraf 27 i epidemiloven, der sikrede, at virksomhederne havde ret til erstatning, hvis de led tab som følge af restriktioner mod en epidemi. I al hast blev den fjernet, da landet lukkede ned i marts 2020.Siden har folketingets partier vedtaget adskillige kompensationsordninger, der mildt sagt ikke har været tilstrækkelige!I morgen er de politiske partier indkaldt til et møde for at drøfte, hvordan virksomheder i fremtiden skal kunne få erstatning i en epidemi.Forud for mødet har en ekspertgruppe præsenteret en lang række principper, men én ting står klart, og dét er, at ekspertgruppen ikke lægger op til, at virksomheder skal have et retskrav på kompensation.“Hvis anbefalingerne gennemføres, vil en regeringsleder i fremtiden kunne tvangsnedlukke erhverv efter lune og kompensere virksomhederne efter forgodtbefindende. Der må og skal være et retskrav, ellers er der tale om et paradigmeskift,” fortæller Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMVdanmark til Berlingske.Det kan godt være, at visse politiske partier forsøger at glemme, at der engang var noget, der hed paragraf 27. Men SMVdanmark skal nok være den første til at minde om, at paragraf 27 aldrig burde have været afskaffet, og at den må og skal tilbage.For i yderste konsekvens kan det gælde virksomhedernes overlevelse! SMVdanmark (Facebook) [...] Read more...
4. October 2021Fremtidens Detailhandel på Frederiksberg Frederiksberg  har potentialet til og vil være den mest bæredygtige og interessante handelsby i hele Ørestadsregionen. Det kræver en målrettet indsats , hvor detailhandlen opprioriteres. Vores handelsgader skal tilpasses fremtidens forbruger, som vil efterspørge kombinationen af unikke butikker, personlig service og gode byrumsoplevelser med høj sikkerhed. Sidegaderne skal medtænkes i den samlede plan. Det kræver  en målrettet indsats omkring bæredygtighed og digitalisering, som retter sig imod små virksomheder. Handelsgaderne – kræver en målrettet indsats omkring: Parkering: Der skal bygges underjordisk parkering til bilerne i nær tilknytning til alle handelsgader. Hvor parkeringskælder har en aktionsradius for kunderne på 300 m. Afstand mellem parkeringskældrene skal max være 600 m.Gående og cyklister skal have mere plads – det kan betyde at flere handelsgader bliver ensrettede for biler.Byrum i og omkring handelsgaderne skal have et betydelig løft. Mere kvalitet i byrumsoplevelserne med ny belægning på gader og fortove.Der skal i særlig grad indtænkes muligheder for udeservicering i og omkring restauranter og ude-salg uden for butikkerne. Gennemtænkte løsninger henimod den bæredygtige handelsby: Bæredygtig varetransport for alle kommunens institutioner og det samlede erhvervsliv på FRB.Målrettet indsats omkring bæredygtighed og digitalisering som retter sig imod små virksomheder.Styrk gadenetværkene og samarbejdet mellem butiksejere, borgerne og udlejerne i gaden.Kommunal og bæredygtigt indkøb samles i udbud rettet imod lokale restauranter og detailhandel, herunder håndværk, bagere m.m.Markedsdage rundt i byens handelsgader, hvor gaderne lukkes helt. [...] Read more...
30. June 20211/ Umbria Dress fra Remix Girls, fåes hos Rue 154, 900,00 ,-2/ Bervios Swin Shorts fra Ellesse, fåes hos Rue 154, før 250,00 – nu 150,00 ,-3/ Humdakin Kids Soap & Shower, fra Rue 154, 135,00 ,- 4/  Langelands Plads Soppebasin, 2000 Frederiksberg, gratis.5/  SMYKBAR café, kom og lav dine egne smykker, priser fra 149,00 ,-6/  Sommermus fra Maileg, fåes hos PRIK, priser fra ?? Sommerferie på Frederiksberg Børnenes sommerferie er netop skudt i gang, og det længe ventede sommervejr har sørget for, at sommerferiestemningen allerede er i top på Frederiksberg. Da rejsemulighederne er svære at blive kloge på i år, er muligheden for at nyde sommeren på Frederiksberg helt oplagt. Der er heldigvis massere at give sig til, uanset om vejret ligger op til indedørs eller udendørs leg og aktiviteter. Så skulle vejret blive klassisk Dansk med lidt regn og skyer ind i mellem, eller trænger I bare til en hyggelig shoppetur, en god kop kaffe og eller måske lidt kreativ udfoldelse, så finder I det hele på Frederiksberg.  Legepladsen LangelandspladsLangelands plads 2000 FrederiksbergSoppebassinet på Langelands Plads har åben i perioden 1. juni – 30. september 2021 i tidsrummet 9:00 og 20:00 på dage med temperaturer over 20 ˚C . Af logistiske årsager bliver dagtemperaturen bestemt 2 dage tidligere ud fra DMI´s vejrudsigt for Frederiksberg.  I skolernes sommerferie 26. juni – 8. august 2021 har soppebassinet åbnet alle dage uanset temperaturen. ——————————————————-Rue 153Gammel Kongevej 1551850 Frederiksberg Hos Annette, indehaver af Rue 153, er der garanti for en hyggelig shoppingoplevelse med dine store børn. Størrelserne passer fra 8 år og op, og i den lille butik finder du lækre Danske brands repræsenteret som blandt andre Soft Gallery og Mads Nørgaard. Sommerudsalget er i fuld gang, så smut forbi Annette og bliv ferieklar. Tlf. 4076 2279www.rue153.dk SMYKBAR Gammel Kongevej 152A1850 Frederiksberg SMYKBAR er Gl. Kongesvejs nye smykkecafé, hvor du kan lave dine egne smykker, og bruge nogle hyggelige timer, sammen med dem du bedst kan lide. Bag det nye koncept står mor og søn, Nina og Noah Middelboe, som i 2020 istandsatte og åbnede den lækre smykkecafé på Gl. Kongevej 152A. “Med SMYKBAR vil vi gerne give alle mulighed for at være kreative & skabe et rum for nærvær og fællesskab i smukke omgivelser. Vores walk-in smykker er så enkle at lave, at alle kan skabe et smukt og unikt smykke. Du får udleveret alt hvad du skal bruge i baren – og vi hjælper dig i gang.” – Nina og Noah Middelboe.Tlf. 53 600 335www.smykbar.dk Social Foodies Gammel Kongevej 1151850  Frederiksberg,Mangler fortsat svar fra Thor.skal naturligvis rettes til, så den passer med “naboen”.Is is is Tlf. 3323 3010www.socialfoodies.dk ——————————————————-PRIK Gammel Kongevej 1271850 Frederiksberg PRIK er nok Danmarks hyggeligste legetøjsforretning. Du er nødt til, at sætte god tid af til at besøge PRIK, for her er så mange sjove, fine og finurlige ting at kigge på, både for store og små. Med det store udvalg af både nye og gamle legesager, er det næsten umuligt ikke også at blive lidt nostalgisk, når du besøger butikken. PRIK har blandt andet et stort udvalg af strandting, sommerkjoler, spil osv. så underholdning til ferien kan du helt sikkert finde her.Tlf. 33 22 33 55www.prik.info [...] Read more...
2. June 2021Netværk  og gedigen, god sparring fra kompetente kolleger, er næsten altid  den bedste investering af tid, når man vil noget med sin virksomhed. Du kan dukke op i Frederiksberg Erhvervsnetværk allerede på fredag som gæst.Du investerer to timer af din tid – du får uden tvil meget mere tilbage.  Programmet for denne fredag er  to indlæg. Først fortæller  Dorthe Hass, fra Garn- i- ture http://http://www.garn-iture.dk/ om sin virksomhed, der er et  med bud på moderne håndarbejde med  egne designs. Hun deler også sine tanker om fremtidens detailhandel. Dernæst vil Kevin Peter Gade dele sin oplevelse om samarbejde og hjælp fra Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden. Hans firma, Open Company, er en dansk IT-virksomhed med fokus på enterprise- og sikkerhedsløsninger. https://opencompany.dk/ Arrangementet afholdes  på  Kursustrappen, Kong Georgsvej 21, baghuset. Du  er velkommen som gæst, men der er begrænset pladser, så det er først til mølle princippet. Tilmelding: https://forms.office.com/r/BR5v0iTBiw NB: Husk at medbringe  en negativ Covid test, som er mindre end 72 timer gammel. __________________________________________________________________________________________________________________________ Frederiksberg Forsyning graver VIDERE i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé – ny forventet slutdato 25. juni og weekendarbejde 5.-6. juniForsyningen oplyser følgende om status pr. 1. juni.Vi arbejder fortsat på højtryk på Nyelandsvej og i krydset Nyelandsvej og Falkoner Allé og har pt. 18 medarbejdere, heraf 8 graveteams, koblet på opgaven. I sidste uge, uge 21, har vi bl.a.• afsluttet renoveringen af stikledningen til brandhanen ud for Nyelandsvej 13• sat en ny Ø300 ventil foran Frederiksberg Centeret – Falkoner Alle 21 – og reetableret• skyllet transportledningen i Nyelandsvej og fjernet forureningskilden• udført størstedelen af vandledningsarbejdet i krydset Nyelandsvej/Falkoner Alle – 80 % er udført på vestsiden og 95 % er udført på østsidenVi er stødt på lang række udfordringer undervejs, der desværre betyder, at projektet bliver forsinket, så den forventede slutdato nu er den 25. juni. Det indebærer desuden, at vi arbejder den kommende weekend den 5.-6. juni fra 9-16.Vi har ramt en boks med et elkabel, hvis placering ikke var helt korrekt gengivet på kortene. Konstruktionen har vist sig at være i dårlig stand, og Radius har af hensyn til forsyningssikkerheden derfor besluttet at renovere den. Dette arbejde skal koordineres med vores, og det kommer til at betyde, at der skal graves yderligere i krydset. Fordi både vand- og gasledninger i området er gamle og derfor porøse, har vi haft flere akutte brud, som har bidraget til at forsinke arbejdet. Det har også vist sig at tage længere tid end forventet at skylle transportledningen ren. __________________________________________________________________________________________________________________________ Ny frist for slutafregning for kompensationspakker Erhvervsministeriet har netop meddelt os, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning for covid-19 relateret kompensation bliver skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021. Fristforlængelsen kommer til at gælde for slutafregningen på tværs af alle Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger for foråret 2020, herunder slutafregningen for faste omkostninger, lønkompensation og selvstændige mv. __________________________________________________________________________________________________________________________ Visit Frederiksberg Restaurant & Shopping guide er igen på gaden Visit Frederiksberg udkommer nu igen med en  Shopping & Restaurant guide gennem nyhedsbrev, på Facebook og Instagram.Tilmeld dig nyhedsbrevet på http://visitfrederiksberg.dk Hvis du vil tegne en annonce kan du henvende dig til Julie Lai Jensen på mail: julie@frberhverv.dk __________________________________________________________________________________________________________________________ Hjælp os med at hjælpe dig – tag os når du laver opslag på Sociale Medier Brug hashtagget #visitfrederiksberg når du laver opslag. Så kan vi bedre dele, like og genanvende dine opslag – så får det en større rækkevidde – og arrangementer kan evt. lægges på www.visitfrederiksberg.dkSammen skaber vi byen! Copyright © * 2021 Frederiksberg Erhverv, All rights reserved. Postadresse:info@Frberhverv.dk If you don’t want to receive any more newsletters:send 1212 to this number :+45 4091 9683or send 1212 to info@visitfrederiksberg.dkand we will remove you from our newsletters list. Opsig dit nyhedsbrevFå nyhedsbrevet sendt til en anden mailadresse [...] Read more...
4. May 2021Fra morgenmøde på Kursustrappen d. 17. maj, indlæg fra Erhvervshus Hovedstaden og gode samarbejdsideer på tværs mellem forretningerne DETAILBRANCHENS DIGITALE UDVIKLING OG DE NYE FORBRUGERE Frederiksberg Erhverv afholdte d. 17. maj netværksmøde om Detailbranchens digitale udvikling og de nye forbrugere på Kursustrappen. Der var besøg fra Erhvervshus Hovedstaden , v. forretningsudviklerne Tina Wøldiche Pedersen og Mette Pedersen.Oplægget kredsede om tendenser i detailbranchen, digitale forbrugsmønstre og adfærd, som under coronakrisen har taget fart, digitale strategier, fokus på kundens rejse – samt den hjælp, som virksomhederne kan få hos Erhvervshus Hovedstaden. De deltagende fik aftaler i kalenderne om besøg af udviklerne til individuel sparring i egen butik. Hvis du missede mødet, men gerne vil have sparring, kan du ringe direkte til konsulenterne og få en aftale: Tina W. Pedersen; 6188 4606 og Mette Pedersen 6188 4686. Individuelle forløb tilrettelægges uden beregning. Frederiksberg Forsyning graver i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé – fra 3. maj – 11.juni Frederiksberg Forsyning skal fjerne en forureningskilde i vandledningsnettet, jf. vandforureningssagen i februar/marts. Derfor graver de i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé og lægger nyt vandstik ud for Nyelandsvej 13 og 14.  Arbejdet finder sted fra mandag 3. maj – fredag 11. juni 2021 fra kl. 7 til 18 på alle hverdageLæse mere her:http://www.frb-forsyning.dk/vigraver Visit Frederiksberg Restaurant & Shopping guide er igen på gaden Visit Frederiksberg udkommer nu igen med en  Shopping & Restaurant guide gennem nyhedsbrev, på Facebook og Instagram.Tilmeld dig nyhedsbrevet på http://visitfrederiksberg.dk Hvis du vil tegne en annonce kan du henvende dig til Julie Lai Jensen på mail: julie@frberhverv.dk BYEN ER ÅBEN – SoMe kampagne Gennem Visit Frederiksberg, Facebook og Instagram, kører vi i øjeblikket kampagnen “Byen er åben – vi ses!” Multikunstneren TomasTex Cenius har sagt ja, til at være det gode blikfang, for de mange spændende oplevelser, som et åbent Frederikberg byder på.  Følg os på facebook og instagram Start evt. her:https://www.facebook.com/visitfrederiksberg/photos/a.524463110996405/3707074226068595// [...] Read more...
21. April 2021Generalforsamling i Frederiksberg Erhverv bliver online  i år – d. 28.april kl. 18.  Du kan stadig nå at tilmelde dig ved at sende en mail til:  info@frberhverv.dk Et link bliver tilsendt til de tilmeldte.Her ser du dagsordenen : https://frberhverv.dk/2656-2/ Frederiksberg Fællesskaber Frederiksberg Erhverv har i samarbejde med Kursustrappen etableret Frederiksberg Fællesskaber – som fysisk er beliggende på Kursustrappen, Kong Georgs Vej 21. Her tilbyder vi kurser, foredrag, events m.m.- og formidler viden om iværksætteri, markedsføring, forretningsudvikling, bæredygtighed m.m. under navnet ” Erhverv & Kurser”. Se mere her: https://www.kursustrappen.dk/erhverv-kurser/ Et af tilbuddene i ”Erhverv og Kurser” er  Frederiksberg Erhvervsnetværk . Det er  medlemmernes netværk med plads til både at skabe forretning sammen og til at udvikle deltagernes egne  virksomheder. Netværkets formål er: •    At gøre en forskel for dig og din virksomhed•    At skabe relationer, forretning, samt kompetenceløft•     At skabe dialog om forskellige forretningsrelaterede temaer med et lokalt fokus •    Give adgang til eksklusive SoMe fora•    At  styrker Frederiksberg som attraktiv erhvervskommune Møder.Vi sigter efter at mødes fysisk, men i pandemitiderne foregår alt online for efterfølgende at have mulighed for at mødes 1-1. Alle fysiske møder afholdes hos KursustrappenTidspunkt: Online 8:00 – 9:30 og Fysisk 8:00 – 10:00.  Møderne  afholdes fast den 1. fredag i måneden på nær januar og juli. Se mere her. https://frberhverv.dk/brochure/ Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen d. 7. maj til onlinemøde. Tilmelding pr. email til : info@frberhverv.dk FRBDAGE 2021 er rundt om hjørnet – og selvom Covid19 stadig er iblandt os, har vi planer om at afholde en hyggelig og farverig dag, lørdag den 12. juni! Frederiksberg Erhverv vil sammen med Frederiksberg Kommune stå for markedsføring af dagen og alle arrangementer vil blive synlige på hjemmesiden www.frbdage.dk, www.visitfrederiksberg.dk og vi vil lave facebook-events med initiativerne.Har du et event, som du gerne vil have med i programmet, skal du tilmelde det her: https://frbdage.frederiksberg.dk/arrangor.  Her kan du også læse om retningslinjer og meget andet. Skriv også meget gerne en mail til os med dine ideer og planer – vi hjælper gerne på vejLæs mere her: https://frberhverv.dk/frbdage-2021/ [...] Read more...
3. March 2021Berlingske-2Download [...] Read more...
1. March 2021COLIBAKTERIER I DRIKKEVANDET PÅ FREDERIKSBERG – KOG VANDET FØR DU BRUGER DET  Vandet skal koges 2 min., før det kan bruges til madlavning, kaffe,opvask TIL DE ERHVERVSDRIVENDE PÅ FREDERIKSBERG VEDR. VANDFORURENING Som I ved blev der lørdag den 7. februar udstedt kogeanbefaling for altdrikkevand på Frederiksberg. Det ved vi har stor betydning for jer derdriver erhverv. Vi har fundet coli bakterier i drikkevandet på Frederiksberg.Bakterierne som i daglig tale også kaldes jordbakterier. Vi har ogsåtestet for de mere alvorlige e-coli bakterier, som vi ikke har fundet.I samråd med Miljømyndigheden i Frederiksberg Kommune og Styrelsen forPatientsikkerhed er det besluttet at udstede EN KOGEANBEFALING. Det betyder, at vi anbefaler, at man koger vandet, før man drikker deteller bruger det til madlavning. Der er kun en meget lille risiko for,at man bliver syg, hvis man har drukket af vandet, men det anbefales atvandet koges fra nu af, før man drikker det. Man kan fortsat vaskehænder og tage bad i vandet. Det betyder også, at vand der skal brugestil tilberedning af mad og drikke også skal koges, hvis der bruges vandfra hanen. Opvask skal også ske med kogt vand hvis det sker i hånden,eller i opvaskemaskiner på en temperatur over 60 grader.Læs mere på: www.frb-forsyning.dk/kogeanbefaling-faq [2] Kilden til forureningen er endnu ikke lokaliseret, men vi arbejderintensivt på at spore kilden – og vi er kommet tættere på i løbetaf det sidste døgn. Når kilden er fundet og forureningen er stoppetvil kogeanbefalingen kunne ophæves. Vi kommunikerer ændringer ud påvores hjemmeside og facebook når der er nyt om situationen. I har ogsåmulighed for at tilmelde jer vores SMS- service påhttps://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=3196 [3]. Hvis I ertilmeldt denne service får I besked både når der er nyt om denaktuelle forurening og når der arbejdes i dit område.Vi arbejder i døgndrift på at finde forureningskilden, så vi igen kanlevere sikkert drikkevand til jer, og vi håber på at vi snart kanmelde mere ud. Vi er klar til at svare på spørgsmål på service@frb-forsyning.dk ogpå vores telefoner.Rasmus Sielemann ChristensenFrederiksberg Forsyning [...] Read more...
28. February 2021Vi er sammen om byen og byens butikker – vi åbner igen. Den glædelige nyhed er, at alle udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 må åbne. Det triste er alle dem, som ikke må åbne endnu. Vi skal have kunderne tilbage i butikkerne – og vi er så klar.Vi afvikler en særlig kampagne ”Vi er sammen om byen og byens butikker”. Den vil have fokus på – at vi er klar til at tage imod kunderne med den personlige service. Vi har kvalitetsprodukter på hylderne, dansk og international design. Vi har håndværk, lokale produkter og unikke produkter, som vi selv har udviklet og designet.Den lokale handel giver liv i byen – sammen skaber vi byen. Har du/I ideer til kampagnens så send dem endelig: info@frberhverv.dk Vi afvikler den over de næste måneder og er klar til at hjælpe frisørerne, skønhedsbutikkerne og de andre lukkede, når også de får lov at åbne. Fra formandens Corona-kalender Formidling af kontakt til butiksejer for TV2 – Omtale af cykelbutikken BikeWorks bragt fredag den 19. februar 2021. Nyhedsbrev: ”Den store regning” – Forskellen på statens regning og butikkernes regning for nedlukningen. Artikel til Berlingske Tidende – ”Den langsomme døds forretning” bragt mandag den 22. februar 2021 Rotary-møde (online): Kort indlæg om situationen for det lokale erhvervsliv og præsentation af en succesfuld lokal virksomhed Oliviers & Co ved Ninna og Mikkel, som holdt et fortræffeligt oplæg om deres virksomhed. Notat sendt til lokale politikere og Magistraten ”Sammen skaber vi byen – en strategi for genstart af det lokale erhvervsliv”. Formidling af kontakt til butiksejer for P4 – interview med Nikolaj Eriksen fra Garodkin bringes mandag den 1. marts 2021. Opstart af ny kampagne for genåbningen – ”Vi er sammen om byen og byens butikker”. Interview med Formanden P4 bringes mandag den 1. marts 2021. Butikkernes kasse er tomme – Det er tid til at forkæle os selv ved at handle direkte i butikkerne. Interview med Berlingske Tidende – budskab: Butikkernes kasser er tomme, og der er brug for et stærkt samarbejde mellem kommunen og Frederiksberg Erhverv om genstart af det lokale erhvervsliv – bringes mandag den 1. marts 2021. [...] Read more...
9. February 2021COVID-19 er en alvorlig virus, som må bekæmpes, og alle må bidrage til at vi kommer igennem, men der er også alvorlige økonomiske konsekvenser, som vi må gøre opmærksom på og forberede det stor fællesskab på at tage del i at få løst.Vi er som samfund i fuld gang med at skrive den helt store regning ud til os selv. Nationaløkonomerne er begyndt at se med bekymring på den voksende statsgæld – bl.a. som følge af de mange COVID-19-støtteordninger.Den stadig voksende statsgæld har den negative effekt, at den på sigt kan presse renten op. Det er prisen for den øgede gældsætning, vi alle kommer til at betale. Men det stopper ikke her – for det er kun den halve regning.Det er ikke kun staten, som betaler prisen – mange virksomheder har for længst fået en ekstraregning som følge af nedlukningen. Særligt små virksomheder er ramt, og dem har vi mange af på Frederiksberg.Den anden halvdel af regningen kommer af utilstrækkelige COVID-19-ordninger, som på ingen måde dækker alle omkostningerne for de virksomheder der må lukke helt ned. Konsekvenserne er øget gæld; herunder øget gæld til staten i form af moms.Når en virksomhed lukker helt ned, stopper alle indtægter. Udgifterne bliver hurtig større end indtægterne, og så mangler der penge til f.eks. moms. Udsættelse af skyldig moms hjælper ikke, for – det bliver netop til gæld. Det samme er tilfældet for de varer, som er købt hjem og for de varer som er på vej hjem og ikke kan afsættes.Afvikling af ekstra gæld – forudsætter, at der tjenes mere end hidtil – og det bliver netop vanskeligt på grund af den ekstra gæld til staten. På den måde kommer den oparbejdede gæld til at stå i vejen for en ekstraordinær indsats ved genåbning. Ud over virksomhedernes og statens gæld bliver den anden halvdel af regningen den ødelagte infrastruktur af små lokale virksomheder. Vi kan endnu ikke helt få øje på den – men den kommer med stor sandsynlighed som følge af nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Det bliver særligt slemt for byer, som har bykerner med detailhandel, som det er tilfældet på Frederiksberg.De små virksomheder har hele tiden haft styr på sikkerheden omkring COVID-19 – derfor at der alt mulig grund til at åbne dem igen hurtigst muligt – sammen med en eftergivelse af deres gæld til staten.Næste skridt bliver så, at vi skal i gang med lokale løsninger for at genskabe den lokale handel. Christian  Jensen,formand for Frederiksberg Erhverv Telefon eller zoom-sparring for Frederiksberg Erhvervs medlemmer, lokalt og/eller via Copenhagen Business Hub. Covid-19-krisen har kradset længe – det er ikke blevet lettere at være mindre selvstændig erhvervsdrivende. Ring: 2712 4263, hvis du har brug for sparring om din aktuelle situation. Sparring, rådgivning og netværk er vigtigNår vi som mennesker er pressede, kan vores evne til at tænke løsningsorienteret, være kreative og se muligheder blive udfordret. Hjernes kapacitet bliver optaget af bekymringer om fremtiden. Derfor råder vi dig til at søge sparring – f.eks. ved at kontakte os i Frederiksberg Erhverv. Det behøver ikke koste dig noget.Økonomien er vital, men energien og det personlige lederskab kan også have brug for et boost. I Frederiksberg Erhverv har vi medlemmer, partnere og professionelle rådgivere, som gerne stiller op til dialog. Måske har du brug en godt råd fra en kollega? Det kan vi formidle. Du kan også tage et kig på din økonomi ved hjælp af dette link: Krise-tools til dine vitale tal – Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden (ehhs.dk). Her finder du en scenarieberegner, som kan hjælpe med at give et overblik over, hvordan dine 2021-tal vil komme til at se ud samt et værktøj til korttids likviditetsoverblik. Det er et nyttigt startkit, hvis du har brug for at stille skarpt og tage vigtige beslutninger.Hvis du har brug for at fordøje dine tal/vende det, du synes, de viser eller noget helt andet – så ring til os, så vi kan hjælpe med at belyse din situation.Det kan være spørgsmål som: Hvordan opretholder jeg kontakten til mine kunder?Hvor går jeg hen og får sparring på min økonomiske situation?Hvad gør andre for at holde gejsten oppe? På Frederiksberg Erhverv, tlf: 2712 42 63 sidder Inge Faarborg, virksomheds- og proceskonsulent, Frederiksberg Erhverv, klar til at tage den første samtale og eventuelt dirigere dig videre til den eller de sparringspersoner, du har brug for at tale med. [...] Read more...
12. January 2021Der er køer ved mange kiosker og dagligvareforretninger, som udleverer pakker med varer, kunderne har købt i net-forretningerne. Der er også kø ved erhvervsministeriets dør, hvor mange virksomheder stadig mangler at få deres sager behandlet mange måneder efter, de har haft brug for pengene. Køen er reelt større, da mange af dem, som ikke har fået deres ansøgninger godkendt fra første COVID-19 bølger, ikke kan søge igen fra anden bølg, før den første er godkendt.Mange virksomheder oplever, at de beløb de så får udbetalt, ikke rækker langt. Ordningerne er generelt for små og stiller virksomhederne dårligere, jo længere tid der går med nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Frederiksberg Erhverv er med vores medlemskab af SMV Danmark med til at lægge et maksimalt pres på regeringen. Læs også, længere ned i dette nyhedsbrev, nytårshilsen fra Jakob Brandt, direktør i SMVdanmark. De forhold som regeringen byder erhvervslivet, byder man ikke lønmodtagerne. Det er tankevækkende.Det, som vi kigger lige ind i, er at mange virksomheder vil dø af iltmangel/pengemangel, som følge af de lange sagsbehandlingstider og utilstrækkelige ordninger i forhold til de udfordringer virksomhederne har fået, som følge af den politiske nedlukning grundet COVID-19.Dagligvareforretningerne er stadig åbne, også dem i butikscentrene, mens mange af udbudsvareforretningerne er lukket ned frem til og med den 15. januar. Vi anbefaler at alle forretninger – uden undtagelse – åbner igen, også dem i centrene.Der er krav om brug af beskyttelsesmidler, og vi skal holde afstand. Det er muligt for alle at overholde dette, og derfor giver det ingen mening af lukke butikscentrene ned. Butikscentrene må tage det ansvaret på sig og vise det kan lade sig gøre at holde åbent, og det samme gælder for butikkerne i handelsstrøgene.Som erhvervsdrivende er vores ansvar at vise, at vi tager ansvaret på os og skabe tryghed for vores kunder. Kommer der journalister forbi, så sørg for at have mundbind på – så alle kan se og høre vi tager ansvaret på os.Gør vi ikke det – så har vi en statsminister og en regering, som er klar med flere nedlukninger. Det må vi gøre alt for at undgå. Christian Jensen,Formand for Frederiksberg Erhverv En nytårshilsen fra direktøren i SMVdanmark – der presses på Godt nytår!Jeg håber 2021 vil give os afslutningen på coronakrisen og alle dens ulykkelige konsekvenser. Jeg ser frem til en tid, hvor vi i SMVdanmark i højere grad skal arbejde med udvikling og styrkelse af de mindre virksomheder – ikke kompensationspakker og nedlukninger. Men vi er der desværre ikke endnu. Senest har jeg fået fagbevægelsen på nakken, fordi jeg nu mange gange har fremhævet, at erhvervslivet betaler prisen for krisen, mens lønmodtagerne slipper. Jeg taler konkret om aftalen om lønkompensation, der betyder, at virksomhedsejerne betaler mindst 10-25 pct. af lønnen, når staten har tvangslukket virksomheden og sendt medarbejderne hjem. Det er en uretfærdig aftale og er ikke en fair fordeling af byrden. Vi har foreslået, at man i stedet fuldstændig lader aflønningen være en sag mellem lønmodtagerne og staten, ved at give hjemsendte en midlertidig – og evt. forhøjet – dagpengesats. Når virksomhederne skal betale løn uden at have indtjening, må man forlange, at kompensationen i det mindste bliver udbetalt lynhurtigt. Men faktum er, at vi har bunkevis af medlemmer, der venter i månedsvis. Vi har lagt maksimalt pres på Erhvervsstyrelsen og politikerne for at rette op på sagsbehandlingstiden, og arbejder løbende for at få pengene hurtigt ind på kontiene. Med venlig hilsen,Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark  Inde i nyhedsbrevet kan du desuden læse, at samme Jakob Brandt i en pressemeddelelse fra 5. januar udtaler: “De små virksomheder er hårdt pressede og lever lige nu fra hånden til munden. Efter et hårdt 2020 har mange opbrugt al opsparing, og en langvarig nedlukning vil både medføre fyringer og konkurser,” SMV kæmper netop nu for at momsindberetningen i marts allerede nu udsættes yderlige 6 måneder, som et rentefrit lån, da de seneste restriktioner frem mod 17. januar, ser ud til at blive forlænget. “Det betyder meget lidt for statskassen, men rigtigt meget for de små virksomheder,” siger han.Læs hele nyhedsbrevet her: https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder  En hjælp til forbrugerne til at huske bæreposen – pris på 4 kr., for poser i såvel plast, som papir og tekstil Et flertal i Folketinget har vedtaget ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, og gjort det forbudt for forretninger at udlevere poser uden at kræve betaling. Det gælder fra 1. januar 2021. Forbuddet mod gratis udlevering omfatter ikke kun plastikbæreposer, men også alle andre typer bæreposer med hank, herunder også bæreposer af papir eller tekstil.Ud over minimumsprisen på almindelige bæreposer bliver det fra årsskiftet helt forbudt at udlevere de tynde plastikbæreposer, som typisk bruges til takeaway. Tynde plastikbæreposer må altså hverken udleveres gratis eller mod betaling.De meget tynde plastikposer uden hank, der blandt andet anvendes til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild, er undtaget fra forbuddet. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/dec/saa-er-det-slut-med-gratis-baereposer/   [...] Read more...
23. December 2020På et af Frederiksberg Erhvervsforenings åbne møder, havde vi besøg af Copenhagen Business Hub/Erhvervshus Hovedstaden, som fortalte om, hvad de kan tilbyde af rådgivning. Det tilbud tog designer og butiksejer Sonja Wolffbrandt Christensen imod. Du kan på dette YouTube klip høre hende fortælle om, hvorfor hun trods Corona og restriktioner har haft det bedste år i sin forretning Viola Sky, nogensinde. [...] Read more...
4. December 2020Se mere om DI-målingen af det danske erhvervklima: Ny DI-måling: Det danske erhvervsklima er bedst i Jylland | DI – Dansk Industri (ritzau.dk) Knivskarp analyse fra Dansk Industri om det lokale erhvervsklima på Frederiksberg Frederiksberg opnår en 34. plads (+15 pladser ift. 2019) i årets undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Ovenstående oversigt viser, hvordan kommunen præsterer inden for de forskellige kategorier, der indgår i undersøgelsen. Her kan du se årets placering (fra plads 1 til 93), samt hvor kommunen var placeret sidste år og dermed, om der er sket en forbedring eller forværring. Se mere her: Lokalt Erhvervsklima 2020 – Frederiksberg – Se resultater – Dansk Industri______________________________________________________________________________ Formandens kommentar til analyse fra DI om det lokale erhvervsklima på Frederiksberg Glædeligt: Frederiksberg rykker 15 pladser frem i den seneste Erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri. De store investeringer i infrastrukturen med åbningen af Metroen er den afgørende højdespringer i undersøgelsen. Der er alt mulig grund til at glæde os over, at disse store investeringer gavner erhvervslivet.Områder som skat, gebyrer og kommunens image er rykket op i den bedste tredjedel. Det er centrale områder for et godt erhvervsklima. De øvrige områder har stadig plads til forbedringer.Det er yderst uheldigt, at områder som information og dialog med kommunen bliver stadig dårligere, herunder dialogen med politikere og embedsmænd.Det er værd at hæfte sig ved, fordi der er afgørende for at kunne lave markante forbedringer i de forhold, som kan løfte det samlede erhvervsklima på Frederiksberg. Forslag til forbedringer: Se på Erhvervsrådets sammensætning og berettigelse Vi har fra Frederiksberg Erhverv løbende peget på forhold, som ikke fungerer. Det gælder især Erhvervsrådet, dets sammensætning og den måde rådet forvaltes. Det fungerer ikke for det lokale erhvervsliv. Vi oplever, at der arbejdes alt for meget på forvaltningens præmisser. Vi har tidligere foreslået, at der blev lavet en analyse af arbejdet i Erhvervsrådet med henblik på at få klarlagt de forhold, som ikke er optimale for det lokale erhvervsliv.Med den seneste Erhvervsklimaundersøgelse fra DI er det stadig aktuelt og relevant. Det er ikke mindst relevant, fordi vi i 2021 skal i gang med at udarbejde en ny Erhvervsstrategi. Det vil være uheldigt, hvis den igen blive lavet alene på forvaltningens præmisser. Derfor foreslår Frederiksberg Erhverv, at den nye erhvervsstrategi udarbejdes med bistand for et eksternt konsulentfirma. I den forbindelse vil det være relevant at se på, om Erhvervsrådet har sin berettigelse. Hvis det fortsætter med at fungere alene på forvaltningens præmisser, foreslår Frederiksberg Erhverv, at Erhvervsrådet nedlægges. Det kunne nedlægges og med fordel erstattes med et nyt råd, som går på tværs af forskellige interessesfærer, som erhverv, bolig, miljø, arbejdskraft og kultur.Et råd der med fordel kunne placeres under et af de politiske udvalg, f.eks. Arbejdsmarked- og uddannelsesområdet. Vi er af den overbevisning, at det vil medvirke til et mere målrettet arbejde, der gør det muligt at fremkommer med initiativer, som i langt højere grad står mål med udfordringerne i det lokale erhvervsliv. Christian JensenFormand Frederiksberg Erhverv Copyright © * 2020 Frederiksberg Erhverv, All rights reserved.Postadresse:info@Frberhverv.dk Opsig dit nyhedsbrev    Få nyhedsbrevet sendt til en anden mailadresse [...] Read more...
25. November 2020Det var spørgsmålet i dag under det åbne netværksmøde i Frederiksberg Erhverv. Mødet blev afholdt i samarbejde med Go Green og fandt sted i Mad og Kulturhuset. På billedet her ses formanden for Frederiksberg Erhverv, Christian Jensen, Pia Rathsak fra GoGreen og byrådsmedlem Lone Loklindt, Radikale Venstre. Et af svarene var ”start i det små, det er et spørgsmål om at komme i gang”. Det er hjælp at hente flere steder, bl.a. i netværk om bæredygtighed, hos diverse rådgivere og Frederiksberg Kommune. [...] Read more...
17. November 2020Frederiksberg Erhverv inviterer til åbent møde om bæredygtighed d. 25.november Kom og hør hvordan din virksomhed kan blive mere bæredygtig Grøn omstilling, cirkulær økonomi, genbrug, social ansvarlighed, økologi. Kært barn har mange navne, og selv om bæredygtighed er på alles læber, er det langt fra alle, der ved, hvordan man kommer i gang med sin egen omstilling.  Måske har du allerede mærket interessen hos forbrugerne. Måske har du oplevet, at en potentiel medarbejder stiller spørgsmål. Måske vil du bare gerne i gang nu og være på forkant, når omverdenen for alvor stiller krav og spørgsmål til virksomhedens ansvarlighed i forhold til miljø og mennesker.  Mødet foregår 25.11. kl. 08-10.00 i de skønne lokaler i MAD OG KULTURHUSET, Frederiksberg Alle 41B.Dørene åbner kl. 7.30 til kaffe, morgenmad og uformel dialog.Kom og mød Pia Rathsach, stifter af GoGreen Danmark, og Svend Overgaard, Direktør i CTD – Circular Through Design, og få et indblik i, hvorfor det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind i kerneforretningen, hvordan man kommer i gang med arbejdet. Hvilke elementer er vigtige i og for processen, og hvilke faldgruber kan man møde undervejs i processen? Tilmelding senest d. 24. nov. kl.12 på info@frberhverv.dk [...] Read more...


  Image of a woman being carried through the air by swans.

  Location:
  82 Main St. Brooklyn, NY

  Date:
  October 24, 2021

  Upcoming Events